Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Ekologija
 Smanjenje zagađenja Dunava
 CEDI: Zastita od zagadjenja donjeg Podunavlja
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Naredna strana
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema
Strana: od 2

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 26 Jan 2004 :  17:56:54  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Centar drustvene inicijative - CEDI
Naziv projekta: "Zastita dunavskog toka od zagadjenja nutrijentima u Smederevu i Branicevskom okrugu"


Projekat tretira problem zagadjenja recnih tokova nutrijentima usled deponovanja industrijskog otpada. Kampanja ce obuhvatati izradu idejnog resenja, stampu materijala, jake medijske kampanje, seminare u sledecim opstinama: Smederevu, Kostolcu, Velikom Gradistu, Golubcu i Kladovu. Ovim projektom ce se uticati na podizanje svesti i edukaciju gradjana, predstavnika opstinskih uprava i njenih institucija, preduzeca i lokalnih NVO o problemu zagadjenja recnih tokova, podstaci komunikacija izmedju gradjana, lokalnih vlasti i preduzeca. Projekat pored organizacije velikog broja predavanja na navedenu tematiku, podrazumeva i siroku i dugotrajnu medijsku kampanju i lobiranje kod lokalnih vlasti radi daljih koraka na izradi i usvajanju lokalnog ekoloskog akcionog plana.

Izvor: Bilten REC septembar-oktobar 2003.

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 06 Mar 2004 :  13:46:45  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Partner na ovom projektu je Ekolosko drustvo Kladovo koje je vec otpocelo pripreme kako bi za Svetski dan voda 22. marta oznacilo pocetak ralizacije projekta.
Evi kakvu smo informaciju dobili od njih:

Postujuci preporuke na koje ste nam ukazali u Kladovu ce Ekolo[ko drustvo preduzeti odgovarajuce aktivnosti oko obelezavanja 22.marta, Dana zastite voda. Medijski će biti propraceno preko lokalnog radija i TV stanice Kladovo. Biće uradjena i odredjena brosura o problemu zagadjenja voda kao i odgovarajuća anketa.
Puno srdacnih pozdrava iz Kladova,
Mirko Gavrilovic
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 14 Sep 2004 :  22:42:33  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Prezentaciju ovog projekta mozete videti na stranicama sajta REC Kancelarije u Beogradu na adresi www.recyu.org/yu/projekti/Dunavski/finansijska_pomoc.htm
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 17 Oct 2004 :  20:46:45  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Od medijskog koordinatora ovog projekta Vladimira Djordjevica iz Smedereva dobili smo uputstvo koje su pripremili za sve partnere. Posto ocekuju sugestije i predloge za jos bolji plan aktivnosti objavljujemo uputstvo u celini.Jedina nasa sugestija sada je da ovaj projekat obuhvata pored Smedereva i Branicevskog jos jedan okrug: Borski okrug u kome se nalazi Kladovo, sto ne umanjuje vec povecava znacaj i vaznost ovog projekta.


Uputstvo za sprovođenje medijske kampanje


1.) Izrada obaveštenja o aktivnostima u projektu
2.) Obilazak medija ( prezentacija projekta na medijima )
3.) Prezentacija propagandnog materijala
_______________________________________________________________

1.) Izrada obaveštenja o aktivnostima u projektu

- Obaveštenje o sprovedenoj početnoj anketi ( 05. 11. 2004 )
- Obaveštenje o realizovanim seminarima ( 15. 01. 2005 )
- Obaveštenje o sprovedenoj završnoj anketi ( 15. 02. 2005 )

Aktivisti iz partnerskih organizacija su dužni da u okviru realizacije projekta izrade navedena obaveštenja i izvrše njihovu distribuciju što većem broju medijskih kuća, prvenstveno medijima iz lokalne sredine odakle je i partnerska organizacija.
Sva napisana i distribuirana obaveštenja treba priložiti uz krajnji izveštaj liderskoj organizaciji Centru društvene inicijative iz Smedereva .

2.) Obilazak medija ( prezentacija projekta na medijima )

( 01. 11. 2004 – 15. 02. 2005 )

- braničevski okrug ( Kladovo , Golubac , V. Gradiste , Kostolac , Požarevac )

U okviru realizacije projekta treba ostvariti što veći broj pojavljivanja u medijima ( elektronskim ili pisanim). Kako bi se ostvarili planirani ciljevi i ostvarili što veći efekti medijske kampanje ova aktivnost predstavlja jednu od najbitnijih tačaka u projektu.
Gostovanja na medijima treba poslužiti za samu prezentaciju projekta. Kada se govori o projektu neophodno je izneti misiju, cilj i aktivnosti u projektu.
Potrebno je opisati trenutnu situaciju vezanu za rečni tok Dunava, izneti probleme zagađenja kao i moguće načine za rešavanje postojećih problema.
Aktivisti su dužni da prikupljaju sav audio i video materijal koji treba priložiti uz krajnji izveštaj koji partnerska organizacija predstavlja Centru društvene inicijative.

3.) Prezentacija propagandnog materijala

( 01. 11. 2004 – 15. 02. 2005 )

Propagandni materijal :
- Plahat ( dve vrste )
- Letak ( jedna vrsta )

Aktivnost prezentacije propagandnog materijala se sastoji iz lepljenja dve vrste plahata ( jedna vrsta na početku medijske kampanje, a druga nakon završenih seminara ) i iz distribucije letaka u toku sprovođenja anketa i u toku realizacije seminara .
Distribucija propagandnog materijala treba biti istovremeno koordinisana u svih pet gradova gde se projekat realizuje zbog većeg efekta medijske kampanje.

U svim aktivnostima u toku realizacije projekta potrebno je prezentovati imena organizacija koja učestvuju u projektu ( vizuelno i usmeno ), sa posebnim akcentom na UNDP, REC Srbija i Crna Gori, CEDI Smederevo


Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 24 Oct 2004 :  19:29:30  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Nosilac ovog dunavskog projekta smanjenja zagadjenja u dunavskom slivu, Centar za drustvene inicijative CEDI iz Smedereva planirao je da informacije o aktivnostima u toku realizacije projekta stavlja na svoj sajt www.cedi.org.yu
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 03 Nov 2004 :  22:07:49  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
CENTAR DRUŠTVENE INICIJATIVE- SMEDEREVO
UL. KRALJA PETRA I 201
TEL: 064/127-54-87, 064/217-41-15, 063/80-50-770
TEL/FAX: 026/612-007 e-mail: cedi_sd@yahoo.comSaopštenje


Tema : ZA CISTIJI DUNAV JER SE TICE SVIH NAS

Zaštita dunavskog toka od zagadjenja nutrientima u Smederevu, Branicevskom i Borskom okrugu.


Centar društvene inicijative iz Smedereva je u saradnji sa Regionalnim centrom za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istocnu Evropu i Programom za razvoj Ujedinjenih Nacija zapoceo realizaciju projekta pod nazivom « Zaštita dunavskog toka od zagadjenja nutrijentima u Smederevu, Branicevskom i Borskom okrugu ».

Projekat æe biti sproveden pored Smedereva i u Kladovu, Velikom Gradištu, Golubcu i Kostolcu.

Partnerske organizacije koje ucestvuju u realizaciji projekta su : «Ekološko društvo Kladovo», «CEDI» iz Velikog Gradišta, «Cuppae» iz Golubca, «Korak» iz Požarevca, «Društvo mladih istraživaca» iz Bora.

Tok reke Dunav je na potezu od Smedereva do Kladova izložen velikoj kolicini industrijskog zagaðenja. U Smederevu i Kostolcu je ovaj vid zagaðenja dunavskog toka posebno izražen s obzirom na razvijenu tešku industriju u ovim mestima. U Velikom Gradištu, Golubcu i Kladovu takodje postoji više proizvodnih preduzeca koja deponovanjem svog otpada zagadjuju sliv reke Dunav.

Samim tim javlja se potreba za edukacijom i podizanjem svesti gradjana o problemu zagadjenja životne sredine, u ovom slucaju zagadjenjem dunavskog toka.

Aktivnosti koje Centar društvenih inicijativa planira da sprovede u Smederevu, Kostolcu, Kladovu,Velikom Gradištu i Golupcu su :

- sprovodjenje ankete

- medijska kampanja

- organizovanje dvodnevnih seminara sa ekspertima iz oblasti zaštite životne sredine i zagadjenja reka toksicnim materijama i nutrientima

- sprovodjenje završne ankete


Ovim projektom æe se uticati na podizanje svesti i edukaciju gradjana, predstavnika opštinskih uprava i njenih institucija, predstavnika menadžmenta lokalnih preduzeca i lokalnih NVO o problemu zagadjenja recnih tokova, podstaci ce se komunikacija izmedju gradjana, predstavnika lokalnih vlasti i preduzeca.

U ovim opštinama ce se nakon realizacije projekta stvoriti povoljni uslovi za formiranje interesnih grupa na polju ekologije i dalje inicijative za izradu LEAP-a ( Lokalni Ekološki Akcioni Plan ), kao strateškog pristupa identifikovanju i rešavanju ekoloških problema u navedenim lokalnim zajednicama.

Centar društvenih inicijativa

01.11.2004
Vladimir ÐordjevicVrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 15 Nov 2004 :  16:12:28  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Saopstenje CEDI iz Smedereva o realizacioji projekta "Zaštita dunavskog toka od zagadjenja nutrientima u Smederevu, Branicevskom i Borskom okrugu" objavljeno je u smederevskom listu "Smederevska sedmica" i preneto na VOLVOx mrezi 15.11.2004.
Medjutim jos nismo nasli ovo saopstenje na internet prezentaciji Smederevske sedmice.


Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 02 Dec 2004 :  23:18:37  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Od lokalnog koordinatora dunavskog projekta koji se realizuje i u Kladovu, Mirka Gavrilovica, dobili smo saopstenje o projektu i osnovne podatke realizovane ankete:

Na osnovu ankete, koja je prema predviđenom programu u sklopu medijske kampanje urađena u Kladovu 17.11 2004.godine, i broja od 230 ispitanika, došlo se do određenih saznanja:


1. Da li je Dunav zagađena reka? (87% se izjasnilo sa DA a 13% sa NE)
2. Da li ste upoznati da u vašoj sredini postoji industrijsko zagađenje rečnog toka Dunava? (51% se izjasnilo sa DA a 49% sa Ne)
3. Ukoliko smatrate da postoji, znate li koja su to preduzeća? ( 60% je navelo, Rumunske fabrike,fekalna stanica, Brodogradilište,Fabrika vijaka Gradac,bivši ,, Kristal ’’, Zaječar, a 40% je odgovorilo sa NE)
4. Da li znate šta su nutrijenti? ( 31% se izjasnilo sa DA a 69% se izjasnilo sa NE)
5. Da li znate da se usled ispuštanja industrijskog otpada u rečne tokove Dunavskog sliva, reka Dunav zagađuje nutrijentima? (40% se izjasnilo sa DA a 60% sa NE)
6. Da li pijete vodu iz javnih sistema za vodosnabdevanje? (94% se izjasnilo sa DA a 6% sa NE)
7. Da li smatrate da je kvalitet te vode ispravan? (43% se izjasnilo sa DA i 57% sa NE)
8. Da li ste čuli za LEAP? (58% se izjasnilo sa DA a 42% sa NE)
9. Da li pitanje industrijskog otpada i zagađenja Dunava može da bude važno za LEAP dokument? (85% se izjasnilo sa DA a samo 15% sa NE)

EKOLOŠKO DRUŠTVO KLADOVO

ekomi@teleport.co.yu

radjer@ptt.yu

+381(19)81-563; 88-737

24.11.2004 Mirko Gavrilović

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 09 Dec 2004 :  21:17:29  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Zagadjenje Dunava


ZA CISTIJI DUNAV JER SE TICE SVIH NAS


Zaštita dunavskog toka od zagadjenja nutrientima u Smederevu, Branicevskom i Borskom okrugu
.

Dana 09.12.2004 god. sa pocetkom u 10 h, u Svecanoj sali SO Smederevo održan je seminar pod nazivom ''Industrijsko zagadjenje Dunavskog sliva nutrientima'' .

Organizatori seminara su Centar društvene inicijative iz Smedereva i Forum za zaštitu životne sredine dunavskog sliva Srbije i Crne Gore.

CEDI u saradnji sa Regionalnim centrom za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istocnu Evropu i Programom za razvoj Ujedinjenih Nacija sprovodi projekat pod nazivom « Zaštita dunavskog toka od zagadjenja nutrijentima u Smederevu, Branicevskom i Borskom okrugu » , a organizacija seminara je jedna od planiranih aktivnosti.

Na seminaru su ucestvovali pored predstavnika nevladinih organizacija i predstavnici lokalne samouprave ( resori zaduženi za privredu i ekologiju ), predstavnici menadžmenta lokalnih preduzeca i predstavnici lokalnih medija.

Cilj seminara je stvaranje povoljnih uslova za formiranje interesnih grupa na polju ekologije i dalje inicijative za izradu LEAP-a (Lokalni Ekološki Akcioni Plan ), kao strateškog pristupa identifikovanju i rešavanju ekoloških problema u navedenim lokalnim zajednicama.
Centar društvene inicijative

09.12.2004 Vladimir DjordjevicVrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 14 Dec 2004 :  22:05:33  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Održan seminar u Golupcu

Dana 04.12.2004. u sali S.O. Golubac održan je prvi u nizu seminara, na temu “Industrijsko zagadjenje Dunavskog sliva nutrientima”, koji ce biti održani ovog meseca, a u okviru projekta "Zaštita dunavskog toka od zagadjenja nutrientima u Smederevu, Branicevskom i Borskom okrugu"

Predavaci na seminaru bili su Dragan Randjelovic i prof.dr Milan Trumic, iz NVO “Mladi istraživaci” iz Bora. Na seminaru su, pored ostalih, prisustvovali i predsednik opštine Golubac Zoran Pajkic, predstavnici lokalne samouprave i javnih službi, kao i clanovi NVO “Cupae” iz Golupca.

Cilj seminara je bio da se ucesnici upoznaju sa osnovnim problemima zagadjivanja životne sredine i zagadjivanjem reke Dunav nutrijentima. Govorilo se i o LEAP-u (lokalnom ekološkom akcionom planu), tj. šta je LEAP, koja je njegova funkcija i kako do njega doci. Kroz primer rada na LEAP-u u Boru, prisutnima su prezentovani modaliteti rada na LEAP-u. Predstavljeni su nacini organizovanja interesnih grupa, nacini funkcionisanja radnih grupa, kao i konkretni koraci koje treba preduzeti ne bi li se došlo do konacnog proizvoda, a to je LEAP.
Vladimir Djordjevic

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 14 Dec 2004 :  22:32:34  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Evo jos jedne informacije o seminaru odrzanom u Smederevu, koju je pripremila Mirjana Bartula , generalni sekretar DEF SCG:

U cetvrtak 9.12.2004. u organizaciji Centra za društvene Inicijative (CEDI) i Foruma za zaštitu životne sredine dunavskog sliva Srbije i Crne Gore održan je seminar od Direktivi za vode EU i LEAP procesu. Skupu suprisustvovali predstavnici nevladinih organizacija, lokalne vlasti i medija sa podrucja donjeg toka Dunava u Srbiji. Ucesnici su imali priliku da se upoynaju sa osnovnim ciljevima Direktive za vode EU, statusom njene implementacije u SCG, pri cemu je posebna paznja je posvecena pravima ucesca javnosti u ovom procesu. Osim toga ucesnici su upoznati sa problemima industrijskog zagadjenja kao i Lokalnim ekoloskim akcionim planom na primeru pozitivnih iskustava iz Bora. U toku rada u radnim grupama identifikovani su glavni industrijski zagadjivaci ovog podrucja i data je lista medjunarodnih, nacionalnih i lokalnih dokumenata koji upucuju na strateski pristup resavanja problema industrijskog zagadjenja. Odrzani skup je jedna od aktivnosti projekta koji je nagradjen u okviru Programa finansijske pomoci za nevladine organizacije na nacionalnom nivou, koji je deo UNDP/GEF Regionalnog dunavskog projekta. U nasoj zemlji Program finansijske pomoci na nacionalnom nivou sprovodi REC Kancelarija u Srbiji i Crnoj Gori.

Mirijana Bartula,Forum za zastitu zivotne sredine dunavskog sliva Srbije i Crne Gore, Andricev venac 2, 11 000 Beograd,
Tel/Fax: 011 32 31 374 E-mail: defyu@Eunet.yu Web: www.defyu.org.yu
www.de-forum.org

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 24 Dec 2004 :  21:33:54  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Dana 15.12.2004.godine, u prostoriji male sale zgrade DPO i pod
pokroviteljstvom opštinske uprave grada Kladovo, održan je seminar na temu:
Industrijsko zagadenje Dunavskog sliva nutrientima


Ekološko društvo Kladovo je kao partnerska organizacija sa Centrom društvene inicijative iz Smedereva, Regionalnim centrom za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istocnu Evropu(REC) i programom za razvoj Ujedinjenih nacija,bilo u prilici da predstavi projekat koji je u realizaciji tokom 2004-2005.godine. Predavaci su bili Dragan Randelovic i Milan Trumic iz Mladih istraživaca Bora, a ujedno su i PR medijski koordinatori projekta.

Poznato je da je Dunav druga najveca reka u Evropi, prolazi svojim tokom kroz deset zemalja Srednje Evrope, dok u podunavlju živi više od 80 miliona ljudi a svojim tokom pripajaju mu se bezbroj pritoka. Deo Dunava koji protice kroz Srbiju i Crnu Goru(SCG) dugacak je 583km.
Smatra se da je prosecni unos suspendovanih materija u Ðerdapsku akumulaciju oko 17 tona. Izgradnjom hidrocentrala klimatski uslovi života su se promenili, što je i dovelo do odredenog zagadenja i nestajanja pojedinih vrsta biljnog i životinjskog sveta. Potrebno je obratiti pažnju na pojedine segmente zagadenja kao što su zagadenje vazduha, vodenih ekosistema i kvalitet zemljišta.
Zagadenje voda utice na zdravlje ljudi, preživljavanje ili aktivnost živih bica, a sa druge strane zagadenje voda jedan je od najvecih problema jer su potrebe za vodom sve vece i degradacija vodenih ekosistema sve izraženija.Ubrzane procese uništavanja vodenih staništa i živog sveta uslovljavaju: razvoj industrije, oljoprivrede, vodoprivrede, rudarstva i divlje deponije i smetlišta na obali reke Dunav.
Dakle tokom seminara održano je predavanje o samim nutrijentima i kako oni uticu na životnu sredinu u našem okruženju i industrijskom zagadenju Dunava na primeru fabrika izgradenih na samoj obali.
Evidentirane su odredene lokacije i mogucnost njihovog smanjenja ispuštanja suspendovanih materija i unosa nutrijenata u recne tokove.

Pored identifikacije industrijskih i ostalih zagadivaca razgovaralo se i o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana(LEAP), kao zvanicnog dokumenta koji uskoro treba da ide na skupštinsko usvajanje. Dokumenat je u završnoj fazi i iz njega ce biti moguce odvojiti odredene probleme i u datom trenutku ih predložiti za realizaciju kad se stvore uslovi za to. LEAP kancelarija je poželjno da nastavi sa radom, što je i predloženo na nivou ministarstva kao Agencija za zaštitu životne sredine. Utvrdena je i ucesnicka struktura na izradi LEAP dokumenta kao i sadržaj kampanje LEAP
procesa.

Na kraju seminara predstavljeni su i rezultati ankete koja je sprovedena u Kladovu na osnovu projekta Industrijskog zagadenja Dunavskog sliva nutrientima.

Prilog pripremio:

Mirko Gavrilovic,dipl.ekolog

koordinator

EKOLOŠKO DRUŠTVO KLADOVO
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 13 Jan 2005 :  23:56:54  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Na elektronskim medijima bilo je dosta informacija o aktivnostima u okviru ovog projekta. Tako je na sajtu Ekoforuma objavljena vest o seminaru odrzanom u Smederevu, vidi na adresi http://www.ekoforum.org.yu/index/vijest.asp?vID=54
Takodje "EkoLink, Pregled vesti iz ekologije u SCG za decembar 2004 - broj 19 ",emitovan u prvoj polovini januara 2005., objavio je ovu informaciju.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 17 Mar 2005 :  23:38:35  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Prenosimo u celini informaciju iz Kladova koju smo dobili od M. Gavrilovica, lokalnog koordinatora CEDI Dunavskog projekta:

EKOLOŠKO DRUŠTVO KLADOVO


Projekat: ,, Industrijsko zagađenje dunavskog sliva nutrijentima ’’


Sanjao sam čistu reku


Živimo u prvoj dekadi XXI veka okruženi mnogim problemima , jedan od takvih u nizu je i zaštita životne sredine kao i održivi razvoj. Sve je povezano i jedno bez drugog se ne može zamisliti. Ali taj tehnološki napredak i prilaz ka novim tehhnologijama vraća nam se kao bumerang na svakom koraku.

Poznato je da je Dunav druga najveća reka u Evropi, prolazi svojim tokom kroz deset zemalja Srednje Evrope, dok u podunavlju živi više od 80 miliona ljudi a svojim tokom pripajaju mu se bezbroj pritoka. Deo Dunava koji protiče kroz Srbiju i Crnu Goru(SCG) dugačak je 583km.

Smatra se da je prosečni unos suspendovanih materija u Đerdapsku akumulaciju oko 17 tona. Izgradnjom hidrocentrala klimatski uslovi života su se promenili, što je i dovelo do određenog zagađenja i nestajanja pojedinih vrsta biljnog i životinjskog sveta. Potrebno je obratiti pažnju na pojedine segmente zagađenja kao što su zagađenje vazduha, vodenih ekosistema i kvalitet zemljišta.

Zagađenje voda utiče na zdravlje ljudi, preživljavanje ili aktivnost živih bića, a sa druge strane zagađenje voda jedan je od najvećih problema jer su potrebe za vodom sve veće i degradacija vodenih ekosistema sve izraženija.Ubrzane procese uništavanja vodenih staništa i živog sveta uslovljavaju: razvoj industrije, poljoprivrede, vodoprivrede, rudarstva i divlje deponije i smetlišta na obali reke Dunav.

Predstavljajući projekat i prenoseći građanima informacije putem medija i urađenih anketa opet dolazimo do osnovnog pitanja o tome da li smo uspešni? Smatramo da smo svakim korakom sve bliže cilju a onda u jednom trenutku kada se osvrnemo oko sebe vidimo da smo na početku.I šta dalje?

Ponovo u akciju i pokreći omladinu , srednjih godina generacije i generacije u poznim godinama kako bi pomogli u borbi očuvanja i zaštite životne sredine.

Možemo reći da smo uspeli u nameri da približimo tu stranu reč NUTRIJENTI građanima. Pitali su se i čudili,šta je to ?,da li se jede, pije,da li je lepog ili ružnog mirisa?, i druga pitanja.

Učenici Osnovnih i srednjih škola bili su više upoznati sa problemom zagađenja Dunava i sam seminar su iskoristili da ga uvrste u svoj školski časopis.

Ima nade, kažemo na mladima svet ostaje , možda će biti jači, uporniji,istrajniji na tom putu očuvanja i zaštite svog grada, sela, reke.......

Na kraju predstavljeni su građanima i rezultati početne a i završne ankete koja je sprovedena u Kladovu na osnovu projekta Industrijskog zagađenja dunavskog sliva nutrientima. Primetno je da su dosta raspoloženi za rešavanje problema zagađenja Dunava, veliki broj građanstva je upoznat sa kampanjom koja je u našem gradu, shvatili su nadamo se, a i prema anketi je iskazano njihovo poznavanje ili bar prepoznavanje reči NUTRIJENTI, i njeno značenje.Svesni su kakav je kvalitet vode, i da postoji način za rešenje tog problema, a o ispravnosti vode za piće građani su u nedoumici, ali ipak žive tu i kako odgovoriti na to pitanje negativno kada se stalno uzimaju uzorci i šalju stručnjacima na analizu. Ostavimo skepticima da sumnjaju a mi idemo dalje, treba se izboriti za još bolji kvalitet reke Dunav, kako bi nam i voda za piće bila što bolja i pitkija.

Kažu nam da je Dunav nekada davno bio lep,čist i plav kao nebo. Kažu nam da je bilo svih vrsta riba, kažu da je bila reka koja je neukrotiva,a mi smo je zauzdali ali posledice tog uspeha-neuspeha trpimo zajedno sa našim potomstvom.

Mirko Gavrilović,dipl.ekolog

Koordinator EDK-a
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 22 Apr 2005 :  09:40:33  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U vezi sa projektima smanjenja zagadjenja Dunava su i razlicite obrazovne aktivnosti na jacanju ekoloske svesti. Jedna od takvih je i Obrazovni karavan "Djerdap bez otpada" koji od 8. do 10. maja 2005. realizuju Agencija za ocuvanje biodiverziteta i odrzivi razvoj "Ekolibri-Bionet" i Agencija za reciklazu Republike Srbije.

Program obuhvata podrucje dunavski sektor Djerdapskog jezera, odnosno Nacionalnog parka "Djerdap" i gradove Veliko Gradiste, Golubac, Donji Milanovac i Kladovo. Modju tememe koje ce se obradjivati posebno su snacajne sledece:

• Prim.dr. Miroslav Tanasković, Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograda: ZAGAĐIVANJE OTPADOM POVRŠINSKIH VODENIH TOKOVA I DUNAVA U ĐERDAPU;
• Dipl.Ing. Branislav Božović, Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda: UGROŽENOST IZVORIŠTA PODZEMNIH VODA OTPADOM;
• Dipl.Ing Stana Bjelović, Agencija za reciklažu Republike Srbije: UPRAVLJANJE OTPADOM U NACIONALNOM PARKU S POSEBNIM OSVRTOM NA OTPAD HIDROENERGETSKOG I PLOVIDBENOG SISTEMA «ĐERDAP»(KLADOVO);

Vise o ovom programu vidi na adresi ovog foruma http://www.etos.co.yu/forum/teme.asp?TOPIC_ID=693
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 13 Jun 2005 :  12:26:38  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
CEDI - Centar za drustvene inicijative Smederevo, kao nosilac projekta imao je zadatak da postavi stranice internet sajta sa sadrzajima projekta.
Na sajtu CEDI-ja www.cedi.org.yu postavljene su ove stranice te navodimo osnovni sadrzaj. Tu su i linkovi ka fotografijama sa odrzanih seminara, medijski materijali i dr.

Za čistiji Dunav, jer se tiče svih nas


Donator:
REC


Tok reke Dunav je na potezu od Smedereva do Kladova izložen velikoj kolicini industrijskog zagadenja. U Smederevu i Kostolcu je ovaj vid zagadivanja dunavskog toka posebno izražen s obzirom na razvijenu tešku industriju u ovim mestima. U Velikom Gradištu, Golupcu i Kladovu takode postoji više proizvodnih preduzeca koja deponovanjem svog otpada zagaduju sliv reke Dunav.

Ova kampanja obuhvata 5 opština koje se nalaze na slivu reke Dunav i sa direktnim i indirektnim industrijskim zagadivacima reke Dunav. Poseban cilj je povezivanje gradana sa opštinskim institucijama i predstavnicima menadžmenta lokalnih preduzeca, gde ce prilikom organizovanja seminara razmeniti pitanja i dati predloge za identifikovanje, smanjenje ili rešavanje nekih od navedenih problema.
Znacaj ovih aktivnosti je u promovisanju civilnih vrednosti u ruralnim sredinama Branicevskog okruga gde treci sektor prakticno i ne postoji, a mediji su slabo razvijeni, što je bitan faktor za buduce akcije u ovim opštinama.

Ukljucivanje i informisanje javnosti: distribucijom propagandnog materijala, koji je napravljen sa jedinstvenim i upecatljivim idejnim rešenjem, kao i sa konferencijama za štampu te i ostalim medijskim aktivnostima i anketama koje se sprovode je obuhvacena najšira populacija ovih opština.

Organizovani su seminari u svih pet opština u saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava koji su ujedno i ucestvovali na seminarima. Predavaci su bili predstavnici NVO Mladi istraživaci Bora koji su strucni u ovoj oblasti i koji se bave problematikom izrade i sprovodenja Lokalnog ekološkog plana - LEAP-a o kome je takode bilo reci na seminarima i na koje se naslanja cela tematika seminara kao sistematski najprakticnije rešenje za rad smanjenju pomenutog problema. Na seminarimau su ucestvovale sve zainteresovane strane, predstavnici lokalne samouprave i njenih institucija, menadžmenta lokalnih preduzeca, medija, NVO-a, strucnih lica i gradana koji su bliže zainteresovani za ovu problematiku.

Sprovodenje anketa: na samom pocetku projekta po završetku izrade idejnog rešenje kampanje napravljene su pocetna i završna anketa kojima bi se ispitalo javno mnjenje koliko je upoznato sa problematikom koju tretira ovaj projekat.

Pocetna anketa je sastavljena uz konsultaciju strucnjaka i takode je sprovedena u svih pet opština bez bitnijih problema. Rezultati sprovedene ankete pokazuju da veliki broj gradana u ovim mestima smatra da je Dunav zagadena reka i da lokalna preduzeca zagaduju reku a isto tako nisu upoznati sa problemom zagadenja Dunava nutrientima i šta su nutrienti u stvari. Tokom anketiranja iskorišcena je prilika da se propagndni materijal podeli anketiranim gradanima.

Ovako kompleksno organizovanom kampanjom je postignuto povezivanje svih zainteresovanih strana, gradana i opštinskih institucija kao i predstavnika medija oko problema zagadivanja Dunava uz prezentaciju i detaljnije upoznavanje se LEAP-om kao sistematskom prilazu za indentifikovanje i strateški prilaz rešavanju ovih i svih drugih ekoloških problema u lokalnoj zajednici.

Izvor: www.cedi.org.yu/realizovani.dunav.htm

Vrh strane
Strana: od 2 Prethodna tema Tema Sledeća tema  
Sledeca strana
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.14 sek. Timočka krajina na Internetu