Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Obrazovanje i zapošljavanje
 Obrazovanje odraslih
 Festival obrazovanja odraslih 2015
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Prethodna strana
Autor  Tema Sledeća tema
Strana: od 2

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 22 Nov 2015 :  00:58:33  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Posebno je na svom sajtu i fejsbuku o festivalu i svom aktivnom učešću informisalo udruženje Pokret za novo doba

https://www.facebook.com/people/Pokret-Za-Novo-Doba/100010157289365

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010157289365&fref=ufi

http://pznd.ueuo.com/procitaj.php?id=12

http://pznd.ueuo.com/procitaj.php?id=11
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 22 Nov 2015 :  18:04:06  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Informacija o IX festivalu odraslih u Boru

http://www.vesti.rs/Bor/IX-Festival-obrazovanja-odraslih-2.html

http://tin.rs/bor-ix-festival-obrazovanja-odraslih/

http://aktuelno.net/vesti/vesti/IX-festival-obrazovanja-i-ucenja-odraslih-u-Boru-PROGRAM/c/799234

http://www.najvesti.com/gradovi-srbija/grad-bor/2741689-IX-festival-obrazovanja-odraslih-u-Boru.html
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 22 Nov 2015 :  18:06:05  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
IX FESTIVALA OBRAZOVANJA ODRASLIH U BORU


U saradnji sa Društvom obrazovanje odraslih iz Beograda, u Boru je 19. novembra 2015. održano završno veče IX festivala obrazovanja odraslih, na kome je predstavljen Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. godinu i programi pojedinih organizatora obrazovanja odraslih, podeljene diplome polaznicima pojedinih obrazovnih programa i vođen dijalog o unapređenju obrazovnih aktivnosti za odrasle, odnosno doživotnog učenja.

Festival je realizovan pod motom "UČENJE U ZAJEDNICI" što je imalo za cilj da naglasi potrebu aktivne uloge lokalne zajednice u podsticanju obrazovanja uopšte, a posebno obrazovanja odraslih, kao i u obezbeđivanju neophodnih uslova za realizaciju obrazovnih programa za odrasle.

Učesnici festivala su tokom priprema, kroz Okvirni program i prezentacije na festivalu i dijalog usvojili sledeće

Zaključke i preporuke


1. U narednom periodu očekuje se izrada više strateških dokumenata razvoja opštine Bor u kojima treba detaljnije razraditi ulogu obrazovanja uopšte, a posebno obrazovanja odraslih, kao i uslove koje treba obezbediti za unapređenje doživotnog obrazovanja. U tome aktivno treba da učestvuju organizatori obrazovanja odraslih.

2. Radi daljeg unapređenja obrazovanja odraslih u borskoj lokalnoj zajednici neophodno je razviti širu aktivnost na sagledavanju obrazovnih potreba različitih kategorija odraslih. Kroz podršku obrazovnim programima i organizatorima obrazovanja odraslih lokalna zajednica treba da insistira na kontinuiranom i dobrom sagledavanju obrazovnih potreba koje bi bile zadovoljene realizacijom ponuđenih obrazovnih programa.

3. U redovnom obrazovnom sistemu, na svim nivoima redovnog obrazovanja potrebno je razvijati kompetencije učenika i studenata za doživotno obrazovanje, kao i kompetencije nastavnika i roditelja da usmeravaju i obezbeđuju učenicima sticanje ovih kompetencija.

4. Iako generalno u opštini Bor nema izraženih problema sa prostorom za obuku i obrazovanje odraslih, neophodno je da lokalna zajednica obezbedi aktiviranje ili minimalnim ulaganjem osposobljavanje školskih prostora koji se ne koriste (seoske škole, slobodne učionice u gradskim školama) odnosno ustupanje organizatorima obrazovanja odraslih ukoliko škole same ili u saradnji sa partnerima već ne razviju obrazovne programe za odrasle.

5. Neophodno je podržati u narednom periodu i veće korišćenje mogućnosti savremenih IKT i Interneta za obrazovanje odraslih, za šta u borskoj lokalnoj zajednici postoje uslovi.

6. Lokalna zajednica treba da nastavi i u narednom periodu sa finansijskom pomoći obrazovnim programima i organizatorima obrazovanja odraslih, kao i da po mogućnosti poveća visinu sredstava koja se u opštinskom budžetu izdvajaju za obrazovne aktivnosti NVO i ostalih organizatora obrazovanja odraslih. Posebno treba podržati spontana i neformalna okupljanja zainteresovanih za pojedine obrazovne sadržaje, obrazovne aktivnosti namenjene stanovnicima borskih sela, Romima i drugim manjinskim zajednicama, OSI i drugim ranjivim grupama, ekološke obrazovne aktivnosti i dr.

7. Posebno je potrebno podržati kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja i aktivnosti Nacionalne službe zapošljavanja programe stručnog obrazovanja odraslih obzirom da u Boru deluje Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih pri Tehničkoj školi Bor, kao javno priznati organizator obrazovanja odraslih.

8. Neophodno je u narednom periodu obezbediti veću vidljivost obrazovnih programa za odrasle koji se nude, njihove realizacije i posebno rezultata, u čemu je nezamenljiva uloga lokalnih medija ali i novih internet medija i društvenih mreža.

9. Potrebno je nastaviti sa osposobljavanjem rukovodstva i saradnika NVO i drugih organizatora obrazovanja odraslih za pripremu i realizaciju obrazovnih i drugih projekata, aktiviranje zajednice u pravcu kontinuiranog učenja, prikupljanje sredstava i sticanje neophodnih andragoških znanja potrebnih za obrazovanje odraslih.

10. U okviru IX festivala formiran je koordinacioni odbor predstavnika zainteresovanih organizatora obrazovanja odraslih u opštini koji će koordinirati obrazovne programe, pružati pomoć organizatorima obrazovanja, povezivati potencijalne partnere i dr. Početni sastav koordinacionog odbora čine predstavnici Narodne biblioteke, Muzeja, Centra za kontinuirano obrazovanje, Filijale NSZ, Društva mladih istraživača, Gerontološkog društva, Pokreta za novo doba, Čitaonice "Evropa", Akademskog kulturnog kluba i Društva pčelara Slatina.

11. U pripremi IX festivala Društvo mladih istraživača Bor postavilo je na stranice svoga sajta Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru u 2016. godini koji sadrži samo deo obrazovnih programa iz lokalne zajednice. Svi zainteresovani organizatori obrazovanja odraslih pozvani su da pridodaju svoje programe kako bi se Okvirni program dopunio, a svoje tekuće obrazovne aktivnosti (analize obrazovnih potreba, obrazovne programe, pozive polaznicima, rezultate obrazovnih aktivnosti i dr.) moći će da postave na stranice namenskog sajta koji će otvoriti Društvo mladih istraživača.

U Boru 19. novembra 2015.

Učesnici IX festivala obrazovanja odraslih

Narodna biblioteka Bor
Romsko udruženje "Gypsi Soul"
Muzej rudarstva i metalurgij Grupa 55
Udruženje za lekovito bilje "Dubašnica"
Podružnica Crvenog krsta
Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih
Društvo pčelara Slatina
Filijala NSZ Eko klub Slatina
Društvo mladih istraživača Prisutni građani
Gerontološko društvo
Klub za stara lica
Čitaonica "Evropa"
Pokret za novo doba
Akademsko kulturno društvo Tehničkog fakulteta
Slovenačko kulturno društvo
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 02 Dec 2015 :  21:36:50  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
3. decembar 2015.g.
Impakt Hab, Makedonska 21
Društvo za obrazovanje odraslih

IX Festival učenja odraslih u Beogradu

PROGRAM

15:30 – 16:00
Registracija učesnika
Prijavi se za avanturu uz kafu dobrodošlice

16:00 – 16:30
Svečano otvaranje
Dozvolite da se predstavimo

16:30 – 18:00
Iskustvo učenja
Raspolažete i baratate sitnicama koje život znače
i koje postaju još značajnije kada ih delite sa drugima

18:00 – 18:30
Moje mesto za učenje u zajednici
Uz zalogaje razmenjujemo ideje
kako da unapredimo okruženje u kojem živimo

18:30 – 19:00
Centar za učenje u zajednici
Mesto gde je svako znanje značajno, a sva znanja skupljena na
jedno mesto stvaraju nezamislive čarolije

19:00 - 19:30
Za kraj ili za novi početak
Koliko lekovita može biti pesma i pokret
i šta možemo njima da poručimo

Dobrodošli!
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 02 Dec 2015 :  21:40:43  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
3. decembar 2015.g.
Impakt Hab, Makedonska 21

GRADIMO UČENjE U ZAJEDNICI, GRADIMO
GRAD KOJI UČI

Ko svake nedelje otvara vrata Španske kuće za komšiluk?
Kako izgleda kada stariji crtaju priče koje pričaju deca?
Kako svoje emocije pretočiti u poeziju ili u fotografiju?
Kako biti dobar roditelj, kako pravi muškarac?
Kako se gaji organsko povrće na terasi u centru Beograda?
Kako se aktivno stari uz zumbu i slikanje minijatura?
Kako otvoriti dušu i osloboditi se neuroza?
Kako zvuči kad zajedno pevaju dečji hor i hor seniora?

Po odgovore na ova i mnoga druga pitanja dođite na Festival učenja odraslih
Društvo za obrazovanje odraslih, sa partnerskim organizacijama iz Beograda, po deveti put
organizuje Festival učenja odraslih, sa namerom da ukaže na značaj učenja, obrazovanja i
aktivizma u zajednici. Želimo da Vam predstavimo „prilike za učenje“ u Beogradu, da Vas
ohrabrimo da ih iskoristite ili da pokrenete sopstvene. Želimo da Vam predstavimo šta je
sve obrazovanje odraslih, kao i najznačajnije inicijative koje u svojim zajednicama
organizuju besplatne obrazovne aktivnosti, jer verujemo da je učenje presudno za izgradnju
boljeg okruželja u kome živimo.

Uz moto „Svako ima pravo da uči sve što želi i svako može da poučava“ pokrećemo sa svojim
partnerima inicijativu za formiranje Centara za učenje u zajednici - samoorganizovanih,
samoodrživih i nezavisnih lokalnih inicijativa koje okupljaju neprofitne aktivnosti
članova zajednice - pojedinaca, grupa i organizacija, u kojima značajno mesto zauzima
razmena znanja, veština i stavova, a koje se organizuju mahom u javnim prostorima zajednice,
na osnovu raspoloživih kapaciteta i potreba zajednice.
Ovo je naš odgovor na sve veću potrebu da se učenjem razvijamo i sve manju ponudu prilika za
učenje u Beogradu.

Potrebna nam je Vaša pomoć da je realizujemo i da podržimo Vas i Vaše
okruženje

Društvo za obrazovanje odraslih
Kolarčeva 5 ;
011-30-33-723 ;
office@aes.rs ;
f Dođoh, videh, naučih ;
www.dodjohvidehnaucih.eu
Vrh strane
Strana: od 2  Tema Sledeća tema  
Prethodna strana
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.09 sek. Timočka krajina na Internetu