Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Obrazovanje i zapošljavanje
 Obrazovanje odraslih
 Festival obrazovanja i učenja odraslih 2014.
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema  

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Dec 2014 :  23:44:19  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
VII FESTIVAL OBRAZOVANJA I UČENJA ODRASLIH 2014.

BOR GRAD KOJI UČI

IZAZOVI zajednicu na učenje !
zajednice koja uči .


Festivali obrazovanja i učenja odraslih, kao ključni instrumenti promocije kulture celoživotnog učenja, postali su u poslednje dve decenije tradicionalne manifestacije u sedamdeset zemalja sveta. Osnovni razlog za to je činjenica da je koncept celoživotnog učenja prepoznat kao preduslov aktivnog i kreativnog učešća svih građana u održivom razvoju dinamične i prosperitetne zajednice koja može da zadovolji potrebe svojih članova, ali i da odgovori na izazove vremena oslanjajući se na njihov doprinos. Sa tom idejom Društvo za obrazovanje odraslih Beograd i Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa partnerima, i ove godine organizuju VII Festival obrazovanja i učenja odraslih.

Kapacitet inicijativa koje želimo da pokrenemo u pravcu primene modela „Grad koji uči“ kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora i uz doprinos istaknutih pojedinaca, kroz susret korisnika i organizatora obrazovanja odraslih, naglašavamo i simbolično organizujući festival u praznične dane i pod nazivom
„Novogodišnji poklon mom gradu– BOR grad koji uči“ .

PROGRAM FESTIVALA

Od 12. do 23. decembra 2014.- prikupljanje izjava građana o njihovim potrebama i željama za obrazovanjem i učenjem

Ponedeljak, 22. decembar 2014. od 18,00 do 20,00 Narodna biblioteka Bor
Otvaranje festivala, Prezentacija dobrih primera programa obrazovanja odraslih, predlaganje tema za raspravu, dodela nagrada za najbolje izjave građana o obrazovnim potrebama i željama - koktel

Utorak, 23. decembar 2014. od 10,00 do 15,00 Narodna biblioteka Bor
Open space - Otvoreni prostor za razmenu ideja i inicijativa zainteresovanih korisnika i organizatora programa obrazovanja odraslih - 6 radnih grupa koje će raspravljati o predloženim temama obrazovanja odraslih u dve sesije od 10,00 do 11,30 i od 12,00 do 13,30 - zaključci i preporuke - koktel

Organizatori:
DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH BEOGRAD
DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR
NARODNA BIBLIOTEKA BOR
ČITAONICA EVROPA BOR

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Dec 2014 :  23:45:58  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
VII FESTIVAL OBRAZOVANJA I UČENJA ODRASLIH 2014.

BOR GRAD KOJI UČI

IZAZOVI zajednicu na učenje !
zajednice koja uči .

OTVORENI PROSTOR za predlaganje tema za raspravu

Da bi olakšali predlaganje tema dajemo kratak prikaz šta su navodili građani u svojim izjavama o tome šta bi želeli da uče:

1. Učenje stranih jezika
2. Očuvanje životne sredine i prirode
3. Upoznavanje egzotičnih zemalja i drugih kultura, turizam
4. Lečenje lekovitim biljem - fitoterapiju
5. Uzgajanje i priprema zdrave hrane
6. Različiti zanati - frizerski, poslastičarski, automehaničarski, krojački ...
7. Dokumentarna i umetnička fotografija, film,
8. O književnosti, čitanju, stilskom pisanju, pisanju scenarija i aforizama
9. O režiji, glumi, muzičkoj produkciji, sviranju, plesu
10. Rad na kompjuteru, programiranje, pojedini kumpjuterski programi
11. Preduzetništvo
12. Upotreba savremenih tehničkih aparata
13. Vojne veštine, spasavanje ljudi
14. O životinjama
15. O vožnji - automobila, kamiona, lokomotive...
16. O očuvanju zdravlja, zdravim stilovima života, lečenju ljudi
17. Stari zanati - drveni crep, dekorativni predmeti, džezve
18. O dizajnu (modni kreator)
19. O komunikaciji sa drugim ljudima, pomaganju ljudima koji su ugroženi
20. O istoriji lokalne zajednice, drugih zemalja i starim civilizacijama
21. O tome kako učiti
23. O međuljudskim odnosima
24. O pčelarstvu
25. O sportovima - fudbalu, planinarenju i kampovanju

Molimo vas da zaokružite jednu od gore navedenih tema učenja odraslih ili da predložite neku novu:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na osnovu predloženih tema biće formirane grupe za raspravu (minimum 3-6).
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Dec 2014 :  17:25:52  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
FESTIVAL OBRAZOVANJA I UČENJA 2014. - BOR GRAD KOJI UČI

OTVORENI PROSTOR - RADIONICE O STANJU I PERSPEKTIVAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH U BORU


Moguća pitanja za raspravu:

- kakva su dosadašnja iskustva obrazovanja odraslih u Boru (industrijska, urbana sredina), da li se obrazovanju odraslih posvećuje dovoljno pažnje i da li ima dovoljno podrške
- da li treba više i kako u strateškim dokumentima i konkretnoj politici opštine definisati potrebe učenja odraslih i obezbediti podršku
- koje bi oblasti i programi obrazovanja i učenja odraslih bile od ključnog značaja za Bor grad koji uči
- da li ima dovoljno institucija obrazovanja odraslih za pojedine oblasti u lokalnoj sredini - organizovanost, kapaciteti, programi, problemi
- kakve su potrebe za obrazovanjem odraslih u sadašnjem i narednom periodu u lokalnoj zajednici
- koje su želje i interesovanja građana za pojedine oblasti, teme i programe učenja
- kakve su potrebne i moguće aktivnosti na jačanju kapaciteta i organizovanosti u oblasti obrazovanja odraslih u lokalnoj zajednici
- mogu li i kako građani sami da se organizuju za učenje odraslih, da li treba i kako podsticati takve napore
- da li treba i kako da se povezuju međusobno različite institucije obrazovanja i učenja odraslih
- kako obezbediti veći kvalitet obrazovnih programa koje nude institucije obrazovanja odraslih
- kako koristiti savremene tehnologije u obrazovanju odraslih ( internet tehnologije, savremena tehnička sredstva) i savremene metode obrazovanja
- mogu li se metode obrazovanja u redovnim školama koristiti i u obrazovanju i učenju odraslih
- da li treba više i kako podržati obrazovanje učenje odraslih sa nacionalnog nivoa
- da li i kako institucije redovnog školstva (osnovne i srednje škole, fakultat) treba da se uključe i podrže obrazovanje i učenje odraslih
- mogu li i kako praktično kulturne, zdravstvene i druge javne institucije da obogate svoju delatnost obrazovnim funkcijama i programima
- mogu li i kako nevladine organizacije - NVO, udruženja građana - da unaprede svoje obrazovne aktivnosti i programe, kakva im je podrška potrebna
- kako organizovati obrazovanje i učenje odraslih u okolini Bora - na selu
- da li i koliko znanje koji građani steknu kroz učenje i obrazovanje odraslih može da doprinese razvoju lokalne zajednice
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Dec 2014 :  17:28:18  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Na sajtu Medija centra Bor najava VII Festivala obrazovanja i učenja odraslih 2014.


Festival obrazovanja odraslih

http://www.mc.kcbor.net/2014/12/21/festival-obrazovanja-odraslih/
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Dec 2014 :  17:29:15  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
O prikupljanju izjava građana Bora šta bi želeli da uče od 10-tog minuta Dnevnika TV Sezam od 19. decembra 2014.

http://www.dailymotion.com/video/x2cwtd0_vesti-rtv-sezam-19-12-2014_news
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Dec 2014 :  17:47:15  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom

"Bor grad koji uči "

U Narodnoj biblioteci u Boru otvoren VII Festival obrazovanja i učenja odraslih


BOR - U Narodnoj biblioteci u Boru otvoren je VII Festival obrazovanja i učenja odraslih " Bor grad koji uči ". Organizatori su Društvo za obrazovanje odraslih Beograd, Društvo mladih istraživača, Narodna biblioteka i Čitaonica Evropa u Boru.
Festivali obrazovanja i učenja odraslih, kao ključni instrumenti promocije kulture takozvanog celoživotnog učenja, postali su u poslednje dve decenije tradicionalne manifestacije u sedamdeset zemalja sveta. Osnovni razlog za to je činjenica da je koncept učenja tokom celog života prepoznat kao preduslov aktivnog i kreativnog učešća svih građana u razvoju prosperitetne zajednice koja može da zadovolji potrebe svojih članova, ali i da odgovori na izazove vremena oslanjajući se na njihov doprinos. Sa tom idejom članovi Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda i Društva mladih istraživača iz Bora u saradnji sa partnerima, su organizovali Sedmi Festival obrazovanja i učenja odraslih u gradu bakra.
"Prethodne dve godine festival obrazovanja odraslih je bio posvećen korisnicima učenja koji su davali izjave o tome šta su i kako učili i šta bi savetovali drugima da uče i slično. Ove godine je koncept festivala u Boru da se korisnici programa obrazovanja odraslih povežu sa institucijama koje ih nude. Da se razgovora o tome šta je značajno za Bor da postane grad koji uči, kako da se rešavaju problemi i stvore povoljniji uslovi za obrazovanje odraslih" – Dragan Ranđelović, predsednik Društva mladih istraživača u Boru.

Kao priprema za festival, za nekoliko dana prikupljeno je stotinu izjava građana o njihovim potrebama i željama za obrazovanjem i učenjem.

"Jedna trećina želi da uči o nekoj vrsti komunikacija – jezike, internet, putovanja... Jedna petina želi da uči zanate, da se prekvalifikuje i dokvalifikuje, da se bavi preduzetništvom" - Dragan Ranđelović, predsednik Društva mladih istraživača u Boru.
U Narodnoj biblioteci u Boru u programu festivala obrazovanja i učenja odraslih je i Otvoreni prostor za razmenu ideja i inicijativa zainteresovanih korisnika i organizatora programa obrazovanja odraslih.
Autor: Goran Gramić

Izvor: http://www.rtvbor.rs/obrazovanje/16517-bor-grad-koji-uci.html
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Dec 2014 :  17:48:22  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Prilog u Dnevniku i na sajtu Regionalne televizije Bor o otvaranju VII Festivala obrazovanja i učenja odraslih

http://www.rtvbor.rs/obrazovanje/16517-bor-grad-koji-uci.html
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 24 Dec 2014 :  21:49:04  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Dragan Ranđelović, predsednik DMI Bor o Festivalu obrazovanja odraslih 2014. u emisiji Regionalne televizije Bor BUDILICA od 22. decembra 2014.


http://www.rtvbor.rs/budilica/16501-budilica-gostovanje-dragan-randelovic-22-decembar-2014.html
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 24 Dec 2014 :  23:02:19  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U Dnevniku TV Sezam od 23. decembra 2014. od 8 do 14 minuta o Festivalu obrazovanja i učenja odraslih

http://www.dailymotion.com/video/x2d7hb1_vesti-rtv-sezam-23-12-2014_news
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 27 Dec 2014 :  16:46:10  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Veliki broj fotografija sa VII Festivala obrazovanja i nauke u Boru možete videti na facebook stranici društva mladih istraživača Bor na

https://www.facebook.com/pages/MIBOR-Mladi-istraživači-Bora/162746573802791
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 27 Dec 2014 :  17:05:13  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
FESTIVAL NAUKE 2014.
TRIBINA O STANJU I PERSPEKTIVAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH
BOR


Moguća pitanja za raspravu:

1. Dosadašnja iskustva obrazovanja odraslih u Boru (industrijska, urbana sredina)
2. Postojeće institucija obrazovanja odraslih - organizovanost, kapaciteti, programi, problemi
3. Potrebe za obrazovanjem odraslih u sadašnjem i narednom periodu
4. Potrebne i moguće aktivnosti na jačanju kapaciteta i organizivanosti u oblasti obrazovanja odraslih


Mogući učesnici:

1. Obrazovno kreativni centar - Zoran Milojević (obuka prosvetnih radnika)
2. Alfabeta - škola stranih jezika - Doberšek Tatjana
3. Otvoreni univerzitet "Znanje" iz Zemuna - Žan Disterlo (pozivne pobuke)
4. Regionalni centar za kontinuirano obrazovanje podraslih - Tehnička škola - Saša Stanković
5. "Druga šansa" - funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih - OŠ "Vuk Karadžić"- direktorka i personalni asistent
6. Narodna biblioteka Bor - Vesna Tešović, Dragan Stojmenović
7. Muzej rudarstva i metalurgije Bor - Suzana Mijić
9. Centar za kulturu - Simonida Gavrić, Milica Kabić, Tamara
10. Filijala NSZ - Bojan Marković, savetnik za obuku
11. OŠ "Dušan Radović" - mentorska škola za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje - Nataša Ranđelović
12. Društvo mladih istraživača - Dragan Ranđelović (ekološka edukacija)
13. Asocijacija eksperata poslovnog i industrijskog menadžementa - preduzetnička obuka EBC*L - Milan Stojanović
14. Udruženje građana "Kokoro" - Milojka Milivojević, Gordana Matović (bolesti zavisnosti, borba protiv nasilja, maloletnička delikvencija itd)
15. Gerontološko društvo - Ana Davidovski, i predsednik
16. Klub za stara lica - Lepa Dodić, Ana Davidovski
17. Aktivna stara lica - Boža, Jordan Aleksić, Ljubiša Radivojević, Miodrag Antić
18. Udruženje građana Grupa 55 - Radmila Ležajić, Joca Andrejić
19. Resurs centar Bor - Danijela Stojčić (preduzetničko obrazovanje)
20. Udruženje domaćina u turizmu - Ljuba Milenković, Jasminka
21. Udruženje građana Građanska čitaonica - (obuka za energetsku efikasnost) Zvonko Damnjanović
22. Kompjuter centar - Zvonko Damnjanović (informatičko obrazovanje)
23. Studionext - Mladen Dumitrašković (informatičko obrazovanje)
24. Zdravstveni centar - Epidemiološka i higijenska služba - zdravstveno obrazovanje - Dr Vladica Ivković, dr Čučović
25. Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar - zdravstveno obrazovanje - Marina Vojinović
26. Asocijacija za razvoj Bora - Miodrag Milošević (obuka žena)
27. Lokalni savet za zapošljavanje - Lidija Načić, Dragan Ranđelović
28. Kancelarija za životnu sredinu opštine - ekološka edukacija, Ljiljana Luković-Marković
29. Odelenje za privredu i društvene delatnosti opštine Bor - načelnik, Mira Žikić
30. Opštinsko veće - Goran Joksimović, zadužen za obrazovanje
31. Elektro-mašinska škola - obuka za vožnju, direktor
32. Ekonomsko-trgovinska škola, preduzetnička obuka, direktor
33. Turistička organizacija - Bora Stanković
34. Tehnički fakultet - inovaciju znanja inženjera, prodekan za nastavu

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 27 Dec 2014 :  17:09:26  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI
VII FESTIVALA OBRAZOVANJA I UČENJA ODRASLIH U BORU
"BOR - GRAD KOJI UČI"

U okviru programa VII festivala učenja i obrazovanja odraslih Srbije, u Boru su u periodu od 12. do 23. decembra 2014. realizovane prema definisanom konceptu planirane festivalske aktivnosti i to:

1. Od 12. do 23. decembra 2014.- priprema festivala i prikupljanje izjava građana o njihovim potrebama i željama za obrazovanjem

2. U ponedeljak, 22. decembra 2014. od 18,00 d0 20,00 u Narodnoj biblioteci Bor - otvaranje festivala, prezentacija dobrih primera programa obrazovanja odraslih, predlaganje tema za raspravu u okviru Otvorenog prostora, dodela nagrada-vaučera za obuku za najbolje izjave građana o obrazovnim potrebama i željama

3. U utorak, 23. decembra 2014. od 10,00 do 15,00 u Narodnoj biblioteci Bor - Open space - Otvoreni prostor za razmenu ideja i inicijativa zainteresovanih korisnika i organizatora programa obrazovanja odraslih - rad 6 radnih grupa koje su raspravljale o pojedinim područjima obrazovanja odraslih i dale zaključke i preporuke za unapređenje obrazovanja odraslih.

Organizatori festivalskih aktivnosti u Boru su bili: DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR, NARODNA BIBLIOTEKA BOR i ČITAONICA EVROPA BOR, uz podršku DRUŠTVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH BEOGRAD.

Priprema festivala - Izjave o učenju

U pripremi festivala organizatori su obavili kontakte sa predstavnicima dvadesetak organizacija i institucija (u prilogu) koje realizuju obrazovanje odraslih u Boru kako bi ih animirali za učešće na festivalu, razmenili informacije o temama i problemima koje bi eventualno mogle da budu pokretane na festivalu i omogućile koncipiranje samog festivala. Podržano je da koncept festivala treba da omogući susret postojećih i mogućih korisnika obrazovanja odraslih i razmenu ideja i inicijativa kako unaprediti obrazovanje odraslih u Boru i šire.

U pripremi festivala prikupljeno je 100 izjava ( u prilogu) odraslih građana o tome šta bi želeli ili bi im trebalo da nauče u novoj godini. Izjave su prikupljane u periodu od 12. do 20. decembra u Narodnoj biblioteci Bor, ispred tržnog centra u gradu, u filijali Nacionalne službe zapošljavanja, Školi za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i dr. U toku Otvorenog prostora 23. decembra prikupljeno je još 8 izjava (u prilogu). Izjave su objavljene na fejs stranici Dodjoh, videh, naučih i podeljene na fejs stranici DMI Bor i drugim stranicama.

Analiza izjava pokazala je da jedna trećina građana koji su dali izjave želi da stekne znanja potrebna za bolju komunikaciju - da uči strane jezike, informatiku - korišćenje interneta i putovanja u funkciji učenja. jedna petina želi stručnu obuku, različite zanate, i posebno o preduzetništvu, otvaranju i vođenju privatne firme. Oko 15% građana želi da stekne neka umetnička znanja i veštine - fotografija, književnost, gluma, režija, dizajn, sviranje i dr. Deset posto građana želi da uči o zaštiti životne sredine, zdravlju, zdravoj hrani što je i očekivano u borskoj sredini, a deset posto o istoriji grada, Srbije, starim civilizacijama i dr.

Na osnovu ovih izjava organizovan je rad više radnih grupa u okviru Otvorenog prostora.
Najinteresentnije izjave su po odluci žirija (u prilogu) nagrađene vaučerima (u prilogu) i to: dva vaučera za obuku iz bilo kog stranog jezika iz ponude Škola stranih jezika Alphabeta Bor i 9 vaučera za seminare e-edukacije o društvenim mrežama, kako učiti i kako meriti znanje iz ponude Obrazovno-kreativnog centra Bor.

Open space -Otvoreni prostor

Glavni deo festivala obrazovanja i učenja odraslih bio je novi metod rada - Otvoreni prostor - koji je omogućio susret korisnika i organizatora obrazovanja odraslih radi razmene ideja i inicijativa za dalje unapređenje obrazovanja odraslih u konceptu GRAD KOJI UČI. Otvoreni prostor je realizovan u dva dela.
Uvodni deo festivala održan je 22. decembra i u njemu je otvoren festival, organizatori govorili o konceptu festivala i svojim iskustvima u obrazovanju odraslih, na 6 info punktova prezentirani primeri učenja odraslih koje je pripremilo Društvo za obrazovanje odraslih Beograd (o volontriranju, samoobrazovanju, kulturnim institucijama i obrazovanju, učenju starijih ljudi, primerima gradova koji uče) i obavljeno predlaganje tema za rad radnih grupa u narednom delu Otvorenog prostora. Radi olakšanog predlaganja tema na osnovu izjava građana šta bi želeli da uče pripremljen je kraći upitnik sa 25 izdvojenih tema (u prilogu) koje su prisutni zaokruživali uz dodavanje novih tema. Učestvovalo je sedamdesetak prisutnih a najveći deo predloga odnosio se na sledeće teme: informatičko obrazovanje, zdrava hrana, očuvanje životne sredine, očuvanje zdravlja, upoznavanje drugih kultura i zemalja, zanati i preduzetništvo, istorija lokalne zajednice, književnost, film i fotografija, strani jezici i dr.
Glavni deo Otvorenog prostora festivala organizovan je 23. decembra kroz rad 6 radnih grupa na sledeće teme, koje su definisane na osnovu izjava građana šta bi želeli da uče, predloga organizatora obrazovanja odraslih i konačno predloga učesnika prvog dela Otvorenog prostora:

1. Obrazovanje i učenje odraslih u funkciji pokretanja i razvoja preduzetništva
2. Obrazovanje kroz institucije kulture
3. Učenje jezika , informatička obuka i putovanja
4. Stari ljudi i učenja
5. Nevladine organizacije i obrazovanje odraslih
6. Očuvanje životne sredine i zdravlja

Dve radne grupe su spojene u jednu ( Stari ljudi i učenje i Učenje jezika, informatika i putovanja) jer je deo učesnika imao obaveze da učestvuje u proslavi završetka gradnje otvaranja nove topionice. U radu radnih grupa učestvovalo je ukupno 35 učesnika. Organizatori su radi pomoći radnim grupama pripremili predlog dvadesetak mogućih pitanja za raspravu (u prilogu). Rad radnih grupa je bio organizovan u dve sesije po tri grupe po sat i po razgovora. Dat je veliki broj predloga, inicijativa i preporuka koje su obrađene ukratko u izveštajima radnih grupa (u prilogu 5 izveštaja).

Na kraju rasprave sve radne grupe su rezimirale svoje ocene i predloge kroz definisanje kako vide dalji razvoj obrazovanja odraslih u Boru u konceptu BOR GRAD KOJI UČI. Bor grad koji uči vidi se kao grad razvijenih preduzetničkih inicijativa u kome se rezultati preduzetničkog učenja ostvaruju kroz konkretne preduzetničke poduhvate i u kome je i obrazovanje odraslih područje preduzetništva, kao grad razvijenih kulturnih institucija koje kroz prezentaciju kulturnih vrednosti obrazuju građane, istovremeno ih uključujući kao aktivne učesnike, kao grad koji aktivira svoje starije građane u procesu učenja, kao grad koji podržava i stvara uslove za volonterske i obrazovne funkcije nevladinih organizacija i najzad kao grad koji razvija ekološku i zdravstvenu edukaciju polazeći od porodice kako bi se sem podizanja znanja, menjala svest i ponašanje ljudi - grad koji uči mora da bude i ekološki i energetski održivi i zdravi grad.

Dato je više konkretnih inicijativa za unapređenje pojedinih vidova i programa obrazovanja odraslih u Boru, u čemu su prednječili stariji učesnici ( čika Boža), nastavak tradicionalnih programa ekološke edukacije, formiranje novog centra za obuku iz oblasti energetske efikasnosti, jačanje kritičko - korektivne funkcije NVO u utvrđivanju i sprovođenju politike obrazovanja odraslih, razvoju partnerstva kulturnih institucija, javnog, privatnog i civilnog sektora i dr. Sve ove ocene i inicijative biće obrađene i upućene javnosti, obrazovnim institucijama, lokalnoj zajednici i šire, odnosno pomoći će da se u narednoj godini pokreću, vode i realizuju aktivnosti na unapređenu obrazovanja u učenja odraslih.

Medijske aktivnosti

Obzirom da obrazovanje odraslih potencijalno obuhvata najširi krug građana, važna aktivnost u okviru festivala je bilo informisanje javnosti. U saradnji sa lokalnim medijima - televizija i radio, štampa, internet mediji ostvaren je cilj da festival bude u žiži javnosti ( i pored toga što je u vreme festivala u Boru održan republički događaj - proslava završetka radova na novoj topionici bakra) i da šira javnost bude obaveštena. Najvažnije informacije preko medija bile su:
- prilog u Dnevniku TV Sezam o prikupljanju izjava ispred Tržnog centra http://www.dailymotion.com/video/x2cwtd0_vesti-rtv-sezam-19-12-2014_news
- gostovanje predsednika DMI u jutarnjem programu Regionalne TV Bor http://www.rtvbor.rs/budilica/16501-budilica-gostovanje-dragan-randelovic-22-decembar-2014.html
- gostovanje predsednika DMIBor u jutarnjem programu Radio Bora
- prilog o otvaranju festivala na Dnevniku i na internet sajtu RTV Bor http://www.rtvbor.rs/obrazovanje/16517-bor-grad-koji-uci.html
- o Otvorenom prostoru festivala na Dnevniku TV Sezam http://www.dailymotion.com/video/x2d7hb1_vesti-rtv-sezam-23-12-2014_news
- program festivala na sajtu Medija centra Bor http://www.mc.kcbor.net/2014/12/21/festival-obrazovanja-odraslih/
- prilog u listu i na sajtu "Borski problem" - u pripremi za utorak 30.12.2014.
- dokumenta i medijski izvori na Forumu Društva mladih istraživača Bor http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1352
- sve tekuće ionformacije i preko stotinak fotografija sa festivala na facebook stranici DMI Bor
https://www.facebook.com/pages/MIBOR-Mladi-istraživači-Bora/162746573802791
- fotografije sa festivala i izjave građana na facebook stranicama Muzeja rudarstva i metalurgije, Asocijacije eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta, pojedinih učesnika festivala i dr.
- izjave građana na facebook stranici Dođoh, videh, naučih https://www.facebook.com/dvn.eu
- ugovoreno gostovanje predstvanika Društva za obrazovanje odraslih Beograd u emisiji RTV Bor nažalost zbog neplaniranog zastoja i kašnjanja na putu nije realizovano.


Bor, 25.12.2014.
Koordinator festivala u Boru
Vrh strane
  Prethodna tema Tema Sledeća tema  
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.12 sek. Timočka krajina na Internetu