Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Ekologija
 Mreža ekoloških informacionih resursa
 Ekološki dani Bora i Borskog okruga 2010
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Naredna strana
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema
Strana: od 2

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Jan 2010 :  14:09:57  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U toku je priprema programa Ekodana Bora za 2010 godinu. Pored povecanja broja znacajnih ekoloških datuma koji će biti obeležavani, očekuje se i povećanje broja organizatora i učesnika pojedinih programa. Pozivamo zainteresovane da predlože izmenu i dopunu programa za 2010. godinu:


EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA 2010


Dani mladih istraživača Bora, u okviru kojih je pokrenuto pre desetak godina obeležavanje značajnih ekoloških datuma, prerasli su kroz LEAP proces u EKOLOŠKE DANE BORA. Od 2005. godine ovaj program se realizuje kao EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA u okviru LEAP procesa u Borskom okrugu. Od 2008. godine Ekološke dane Bora podržava i Ekološki fond opštine Bor.
U 2010. nastavlja se realizovanje ovog kompleksnog programa uz očekivanje da se i dalje uključuju novi nosioci i učesnici, novi sadržaji i poruke.


1. Svetski dan vodenih područja 2 februar (utorak) - World Wetlands Day

Tema: Caring for wetlands – an answer to climate change.

( vidi više na http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-63-78^24106_4000_0__ )

Aktivnosti: Prezentacija o zaštiti vodenih staništa i podzemnih hidrosistema u Narodnoj biblioteci, vikend obilazak Lazareve pećine, posebne TV i radio emisije
Nosioci programa: Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, Speleološki klub “Bradan”, DMI i planinarska društva, mediji, Srbija šume i dr.

2. Svetski dan energetske efikasnosti 3-5. mart ( sreda - petak) - World Sustainable Energy Day WSED
Tema:
( vidi na http://www.wsed.at/ )

Aktivnosti: školske aktivnosti, promotivni skup NB, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa: Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor , Osnovne i srednje škole, Ustanova za dečju zaštitu, JP Toplana, mediji,

3. Svetski dan šuma 21. mart (nedelja) - World forest day

O sadržaju obeležavanja ovog dana pogledati na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije
http://www.minpolj.gov.rs/index.php?stranica=kom_clanak&naredba=prikaz&id_kategorija=42&id=97

Aktivnosti: Promotivno veče 23. marta u Narodnoj biblioteci Bor zajedno sa obeležavanjem svetskih dana voda i meteorologije, akcija sađenja drveća i dr.
Nosioci programa: Srbijašume – Šumska uprava Bor, Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, NVO, škole, mediji i dr.

4. Svetski dan voda 22. mart (ponedeljak) – World Water Day WWD

Tema za 2010. je: Clean Water for a Healthy World
Organizator obeležavanja je UNEP
( vidi sajt http://www.unesco.org/water/water_celebrations/ i posebno http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html ) .
Ovogodišnji Svetski dan voda obeležava se i kao deo svetske kampanje Voda za život 2005 – 2015.
Aktivnosti: Promotivno veče u Narodnoj biblioteci u utorak 23. marta, prezentacija projekta Timok, prezentacija radova talentovanih učenika iz Centra za talente, kulturni program, izlet na Timok u subotu 20. marta, TV i radio prilozi

Nosioci programa: DMI, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Centar za talente, škole i sekcije i klubovi mladih istraživača u njima, Narodna biblioteka, , JP Vodovod, JP Bogovina


5. Svetski dan meteorologije 23. mart (utorak) WMD

Tema za 2010.:

Organizator obeležavanja ovog datuma je Svetska meteorološka organizacija (vidi http://www.wmo.int/wmd/ )

Nosilac: Odelenje za klimatologiju Instituta za bakar, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, DMI
Aktivnosti: Povezati obeležavanje ovog datuma sa Svetskim danom voda i šuma u utorak 23. marta, dokumentarni film o klimatskim promenama

6. Sajam lekovitog bilja i pčelarstva – 9.-10. aprila ( petak i subota)

Sajam će biti organizovan u suorganizaciji sa Udruženjem ljubitelja lekovitog bilja “Menta” Bor, Udruženjem za lekovito bilje Srbije “Dr Jovan Tucakov”, Udruženjima pčelara, Turističkom organizacijom u Sportskom centru.
Aktivnosti:
- Izložba lekovitog bilja i pčelarstva, literature i dosadašnjih istraživačkih rezultata o lekovitom bilju, prezentacije i predavanja o lekovitom bilju i medu itd.
- Promocija “Mente”, drugih uruženja ljubitelja lekovitog bilja i pčelara i njihovih programa
- Posebne TV i radio emisije
Aktivnosti povezati sa Svetskim danom kretanja za zdravlje i Svetskim danom zdravlja.
Nosioci: Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, Udruženje pčelara, DMI, Sekretarijat za privredu SO Bor, Kancelarija za ruralni razvoj, Turistička organizacija Bor

7. Svetski dan fizičkog kretanja za zdravlje 6. april (utorak)
World Physical Activity Day - Agita Mundo


Ovaj međunarodni dan obeležava se počev od 2002. povezano sa Svetskim danom zdravlja. Ovogodišnja tema i sadržaji ovog programa predstavljeni su na sajtu http://www.agitamundo.org/site_en.htm

Tema 2010: “Active Cities ! Healthy Lives ! ”

Aktivnosti: pešačenje, sportske aktivnosti, branje lekovitog bilja i dr., povezati sa obeležavanjem Svetskog dana zdravlja

Nosilac programa u Boru: Sportski savez, DTV Partizan - SOKO, Planinarska društva, Odred izviđača, Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, DMI, mediji

8. Svetski dan zdravlja 7. april (sreda) – World Health Day WHD

Tema za 2010.: "1000 cities - 1000 lives" URBAN HEALTH MATTERS

( vidi http://www.who.int/world-health-day/2010/en/ )

Aktivnosti se organizuju u nedelji od 7. do 11. aprila (sreda – nedelja): Promotivni skup NARODNA BIBLIOTEKA, prezentacija radova mladih talenata, Ydravstveni centar Bor, Klub za stara lica, škole, posebne TV i radio emisije
Povezati aktivnosti sa Svetskim danom kretanja za zdravlje.
Aktivnost pratiti na sajtu Zdravstvenog centra Bor www.zcbor.com i sajtu DMI www.mibor.rs i diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs

Nosilac programa u Boru: Zdravstveni centar Bor, Gerontološko društvo, DMI, mediji i ostali partneri

9. Svetski dan planete Zemlje 22. aprila (četvrtak) Earth day

Tema za 2010: The Green Generation D Dan planete zemlje 2009, April 22, obeležiće početak Kampanje Zelena generacije. Ova dvogodišnja inicijative kulminiraće sa proslavom 40 godina Dana Planete Zemlje u 2010

http://www.earthday.net/earthday2010

Aktivnosti: programi u obdaništima i školama, izlet u okolinu – Stol, Dubašnica, Lazarev kanjon, promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, skup ekoloskih NVO, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: Ustanova za decu “Bambi”, škole, mediji, ekološke NVO: DMI, Planinarska društva, Odred izviđača, Ekološki pokret “Dubašnica”, i dr.

10. Svetski dan biodiverziteta 22. maja (subota)

Tema za 2010.: Biodiversity, Development and Poverty Alleviation

(vidi: http://www.cbd.int/idb/ )

Ujedinjene nacije proglasile su 2010 godinu međunarodnom godinom biodiverziteta koja se obeležava pod sloganom : Biodiverzitet je život, Biodiverzitet je naš život. Pogledati na http://www.cbd.int/2010/welcome/

Aktivnosti: Vikend izlet 22.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB, škole, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: DMI Bor, škole, mediji, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor,

11. Evropski dan parkova 24. maj (ponedeljak) - The European Day of Parks
Tema za 2010.: Biodiversity and People: Space for Nature?


Ovaj datum povezati sa obeležavanjem svetskog dana biodiverziteta i inicijativama za zaštitu Lazarevog kanjona, Stola, Velikog i Malog Krša, Južnog Kučaja i dr. Programe obeležavanja povezati sa aktivnostima Nacionalnog parka “Đerdap”

Vidi sajt http://www.europarc.org/what-we-do/european-day-of-park

Aktivnosti: Vikend izlet 23.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB i dr. Aktivnosti povezati sa obeležavanjem Svetskog dana biodiverziteta.

Nosilac programa: DMI, planinarska društva, omladinske NVO, škole, mediji, Turistička organizacija, Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor, Srbijašume i drugi staraoci i korisnici zaštićenih prirodnih predela

12. Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun (subota) WED 2010

Tema u 2010. godini je

(vidi http://www.unep.org/wed/ )

Organizator obeležavanja ovog datuma je UNEP – Agencija UN za životnu sredinu.
Aktivnosti: škole, promotivni skup, naučno-stručni skup “Ekološka istina”, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa u Boru: Društvo mladih istraživača Bor, Tehnički fakultet, Zavod za zaštitu zdravlja “Timok”, Ekološki fond i Odeljenje za zaštitu životne sredine opštine Bor, mediji

13. Međunarodni dan DUNAVA 29. juna (utorak)

Posebno značajan ekološki datum je novouvedeni Međunarodni dan Dunava 29. jun (vidi sajt: www.danubeday.org i http://www.danubeday.org/en/serbia )
Tema za Dan Dunava 2010 je: ACTIVE FOR THE RIVERS
Obeležavanje ovog datuma treba povezati sa dekadom UN «Voda za život». Takodje u obeležavanju ovog datuma treba ostvariti saradnju sa ostalim opštinama Borskog okruga.

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, izlet na Dunav i pritoke, prezentacija rezultata projekta vezanih za vode , foto i likovni konkurs i izložbe, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa: Ekološki klub Društva mladih istraživača, mediji, JP Bogovina, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor

14. Evropska noć slepih miševa 28/29. avgust (subota/nedelja) - European Bat Night

O ovoj ekološkoj manifestaciji vidi na
http://www.eurobats.org/news_events/european_bat_night.htm
Aktivnosti: poseta zlotskim pećinama i markiranje slepih miševa, promotivni skup, posebne TV i radio emisije

Nosioci: Speleološki klub “Bradan” i Speleološki edukativno istraživački centar Lazareva pećina, DMI, Planinarsko društvo "Dubašnica", mediji i dr.

15. Svetski dan čistih planina 26. septembra (nedelja)

Temu povezati sa inicijativama za zaštitu i uređenje očuvanih planinskih prostora u okolini Bora.
Aktivnosti: izlet 25. – 27. septembra na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB
Aktivnosti pratiti na sajtu DMI www.mibor.rs diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs

Nosilac programa: Planinarska društva, DMI, Srbijašume, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine, Turistička organizacija, Odred izviđača, škole, mediji

16. Svetski dan turizma 27. septembar (ponedeljak) WTD 2010
Tema za 2010.:

Ovaj datum povezati sa Svetskim danom čistih planina i inicijativama za turističku valorizaciju pojedinih područja u okolini Bora
Vidi sajt http://unwto.org/wtd/

Aktivnosti: izlet 25. – 27. septembra na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB

Nosilac programa: Turistička organizacija, Grupa 55, Udruženje domaćina za razvoj turizma, Ekonomsko-trgovinska škola, Planinarska društva, DMI, Ustanova za dečju zaštitu, Turističke agencije, ugostitelska preduzeća, Kancelarija za zaštitu životne sredine,


17. Svetski dan zaštite divljih životinja 4. oktobra (ponedeljak)

Ostvariti saradnju sa Lovačkim društvom i Srbijašume radi definisanja programa obelezavanja ovog datuma.
Vidi sajt http://www.worldanimalday.org.uk/index.asp

Aktivnosti: aktivnost povezati sa obeležavanjem svetskog dana staništa
Nosioci: Lovačka društva, Srbijašume, Kancelarija za zaštitu životne sredine, DMI,

18. Svetski dan hrane 16. oktobra ( subota ) WFD
Tema za 2009: "Ostvariti bezbednost u ishrani u kriznim vremenima "
( vidi http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/ ).

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacije i izložbe, škole, mesne zajednice,

Nosioci: Ekonomsko-trgovačka i Tehnička škola i dr. škole, DMI Bor, Pokret za zaštitu potrošača, Kancelarija za zaštitu životne sredine, Odeljenje SO Bor za poljoprivredu, Udruženje pčelara i dr.

19. Svetski dan čistog vazduha 3. novembar (sreda)
Tema:

Aktivnosti:

Nosioci: Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Ekoagenda i dr. NVO

20. Svetski dan Geografskog informacionog sistema (GIS DAY) 17. novembra (sreda)
Vidi sajt: www.gisday.com

Aktivnosti: promotivni skup NB, škole

Nosioci: Tehnički fakultet, Kompjuter centar Bor i druge informatičke firme, DMI, škole

21. Međunarodni dan volontera 5 decembar (nedelja) - International Volunteer Day (IVD)
Vidi http://www.worldvolunteerweb.org/

Udruženje građana “Crni vrh 45”, Društvo mladih istraživača, Asocijacija za razvoj grada, ostale volonterske i druge NVO koje rade sa mladima, Kancelarija za mlade i dr.

22. Međunarodni dan planina 11.decembar ( subota) IMD 2010
Vidi sajt: http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp

Aktivnosti: izlet 6.-7. ili 13.-14. decembra na Stol i okolne planine, promocija prirodnih i turističkih potencijala borskih planina
Nosioci: Planinarska društva, Turistička organizacija Bor, DMI Bor, Grupa 55, Kancelarija za zaštitu životne sredineSvi nosioci i učesnici obeležavanja pojedinih ekoloških datuma, Društvo mladih istraživača Bor, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor treba da obezbede, samostalno ili preko gradske mreže ekoloških informativnih resursa, praćenje navedenih sajtova kako bi se prikupili potrebni materijali sa pripremu programa, kao i da obezbede da se planirane aktivnosti i njihovi rezultati predstave na stranicama ovih sajtova.
Svaki organizator pratice aktivnost na svom sajtu i na stranicama diskusionog Foruma www.forum.mibor.rs a ukupnu aktivnost pratiće Društvo mladih istraživača na stranicama svoga sajta. Organizacija programa obeležavanja značajnih ekoloških datuma biće maksimalno koordinirana preko Kancelarijaa za zaštitu životne sredine opštine Bor i gradske mreže ekoloških informacionih resursa, kao i komunikacija DMI.
Potrebno je u pripremu i realizaciju svih gore navedenih programa više uključiti profesore i studenta sa ekoloških smerova na Tehničkom fakultetu u Boru, kao i profesore i učenike ekološkog usmerenja Tehničke škole u Boru, kao i uopšte zavisno od teme profesore i učenike svih škola koje takve teme obrađuju.
Program je otvoren za dopunu novim značajnim datumima koje treba obeležiti.
Prilikom organizacije programa obeležavanja ovih datuma potrebno je uspostaviti saradnju sa drugim zainteresovanim institucijama, medijima, lokalnim zajednicama i državnim organima i institucijama koji su nosioci programa obeležavanja na nacionalnom nivou
Napomena: Konkretne aktivnosti i nosioci programa u ostalim opstinama Borskog okruga (Negotin, Kladovo i Majdanpek) utvrdiće se u tim sredinama

Predlagači programa: Društvo mladih istraživača Bor
Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor
Gradska mreža ekoloških informatičkih resursa


MLADI ISTRAŽIVAČI BORA,
Ul. 3. oktobra 71
Tel. 030-444-241
www.mibor.rs
e-mail: mibor@ptt.rs

Ekološki fond Bor
Kancelarija za zaštitu životne sredine Opštine Bor
Ul. Moše Pijade 5/III
Tel. 030 427-313
e-mail: zastita.zs@opstinabor.rs

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 20 Mar 2010 :  21:11:38  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
PROGRAM EKOLOŠKIH DANA BORA 2010 biće promovisan na početku prvog ovogodišnjeg okupljanja u ponedeljak 22. marta, kada će ujedno prigodnim prezentacijam i kulturnim programom biti obeleženi i prvi značajni ekološki datumi u 2010. godini: Svetski dan šuma 21. mart, Svetski dan voda 22. mart i Svetski dan meteorologije 23. mart.

U međuvremenu predlog ovogodišnjeg programa Ekološki dani Bora 2010 dopunjen je jednim novim značajnim ekološkim datumom a to je 27. mart ( Sat za našu planetu – subota, 27. mart 2010. godine, 20:30h
Sat kada se svet ujedinjuje u borbi za planetu. U 20:30h, 27. marta 2010. godine, gradovi širom sveta isključiće svetla na jedan sat – Sat za našu planetu – šaljući značajan globalan poziv za akciju svakom pojedincu, pripadniku vladinog ili privrednog sektora i svakoj zajednici širom sveta). Takodje u obeležavanje ekoloških datuma intenzivnije se uključuju novoformirano udruženje "Crni Vrh 45", podružnica pedagoškog društva Bora, udruženje Grupa 55, Tehnički fakultet i Tehnička škola Bor i drugi subjekti.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 20 Mar 2010 :  21:21:58  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
POZIVNICA
ZA
PREZENTACIJU
POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA ŠUMA(21.03.), VODA(22.03.) I METEOROLOGIJE(23.03.)PONEDELJAK, 22.03.2010.
U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU U 18h


TEME: Za dan voda: Čista voda za zdraviji svet
Za dan Meteorologije: „60 godina službe za bezbednost i blagostanje“

- 18:00h - 18:10h Uvodna reč – Program Ekoloških dana Bora 2010 i Dana mladih istraživača 2010 (Dragan Ranđelović)

- 18:10h - 18:20h Uvodna reč - O značaju i temama svetskih dana šuma, voda i meteorologije (Ljiljana Marković Lukić)

- 18:25h – 18:30h Kratki film: Globalno zagrevanje i Srbija – Endemit i DMI Bor

- 18:30h - 18:40h Prezentacija: Projekat oglednog polja rekultivacije flotacijskog jalovišta ( dr Grozdanka Bogdanović )

- 18:40h -18:50h Prezentacija: Vode istočne Srbije (Milovan Ilić)

- 18:50h – 19:00h Prezentacija programa: Volonterske aktivnosti uređenja planine Stol – Udruženje građana „Crni Vrh 45“ i Planinarsko društvo „Crni Vrh“ (Živorad Mitić)

- Prateći program: izložba fotografija „Vode istočne Srbije“, izložba ekološke literature iz fonda Narodne biblioteke Bor


ORGANIZATORI:-DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
-KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR
-EKOLOŠKI FOND

UČESNICI:
- OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
- TEHNIČKI FAKULTET BOR
- CENTAR ZA TALENTE BOR
- UDRUŽENJE GRAĐANA „CRNI VRH 45“
- PLANINARSKO DRUŠTVO „CRNI VRH“ BOR
- NARODNA BIBLIOTEKA BOR
- NVO
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 20 Mar 2010 :  21:34:28  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Konačni predlog ovogodišnjeg programa:


EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA 2010


Dani mladih istraživača Bora, u okviru kojih je pokrenuto pre desetak godina obeležavanje značajnih ekoloških datuma, prerasli su kroz LEAP proces u EKOLOŠKE DANE BORA. Od 2005. godine ovaj program se realizuje kao EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA u okviru LEAP procesa u Borskom okrugu. Od 2008. godine Ekološke dane Bora podržava i Ekološki fond opštine Bor.
U 2010. nastavlja se realizovanje ovog kompleksnog programa uz očekivanje da se i dalje uključuju novi nosioci i učesnici, novi sadržaji i poruke.


1. Svetski dan šuma 21. mart (nedelja) - World forest day
O sadržaju obeležavanja ovog dana pogledati na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije
http://www.minpolj.gov.rs/index.php?stranica=kom_clanak&naredba=prikaz&id_kategorija=42&id=97

Aktivnosti: Promotivno veče 22. marta u Narodnoj biblioteci Bor zajedno sa obeležavanjem svetskih dana voda i meteorologije. Prezentacija projekta oglednog polja rekultivacije flotacijskih jalovišta putem pošumljavanja.
Volonterska radna akcija na sađenju sadnica smrče i duglazije na Stolu u okruženju Planinarskog doma 27. 3. 2010. ( alternativno 3 .aprila). Sadnja sadnica u Parku muzeju u Boru 1. aprila.
Nosioci programa: Srbijašume – Šumska uprava Bor, Tehnički fakultet, Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Udruženje građana “Crni Vrh 45”, Planinarsko smučarsko društvo “Crni Vrh” i druge NVO, škole, mediji i dr.

2. Svetski dan voda 22. mart (ponedeljak) – World Water Day WWD

Tema za 2010. je: Clean Water for a Healthy World
Organizator obeležavanja je UNEP
( vidi sajt http://www.unesco.org/water/water_celebrations/ i posebno http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html ) .
Ovogodišnji Svetski dan voda obeležava se i kao deo svetske kampanje Voda za život 2005 – 2015.
Aktivnosti: Promotivno veče u Narodnoj biblioteci u ponedeljak 22. marta, prezentacija projekta Timok, prezentacija radova talentovanih učenika iz Centra za talente, kulturni program – izložba “Vode istočne Srbije”, TV i radio prilozi
Volonterska radna akcija na uređenju brane jezera na Stolu 27. marta (alternativno 3. april)
Nosioci programa: DMI, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Centar za talente, škole i sekcije i klubovi mladih istraživača u njima, Udruženje građana “Crni Vrh 45” , Planinarsko društvo “Crni Vrh”, Narodna biblioteka, , JP Vodovod, JP Bogovina


3. Svetski dan meteorologije 23. mart (utorak) WMD

Tema za 2010.: “60 years of service for your safety and well-being”

Organizator obeležavanja ovog datuma je Svetska meteorološka organizacija (vidi http://www.wmo.int/wmd/ )

Nosilac: Odelenje za klimatologiju Instituta za bakar, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, DMI
Aktivnosti: Povezati obeležavanje ovog datuma sa Svetskim danom voda


4. "Sat za našu planetu" - Earth Hour, u 20:30h, 27. marta 2010. godine (subota)

Globalna akcija koju WWF organizuje u gradovima sirom sveta gde će se isključiti svetla na sat vremena i time poslati
snazna poruka da je moguce nešsto preduzeti protiv klimatskih promena.
Vise informacija na:www.panda.org/serbia i www.earthhour.org
Aktivnosti: Postavljanje logo svoje organizacije na web site www.panda.org/serbia ( poslati na e-mail: pavlejov@gmail.com)
Iskljuciti svetla 27. marta 2010. godine u 20.30h na sat vremena

Nosioci: Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, JKP, NVO

5. Svetski dan fizičkog kretanja za zdravlje 6. april (utorak)
World Physical Activity Day - Agita Mundo


Ovaj međunarodni dan obeležava se počev od 2002. povezano sa Svetskim danom zdravlja. Ovogodišnja tema i sadržaji ovog programa predstavljeni su na sajtu http://www.agitamundo.org/site_en.htm

Tema 2010: “Active Cities ! Healthy Lives ! ”

Aktivnosti: Promotivna šetnja trasom crnovrške pruge, pešačenje, sportske aktivnosti, branje lekovitog bilja i dr., povezati sa obeležavanjem Svetskog dana zdravlja

Nosilac programa u Boru: Sportski savez, SOKO, Udruženje “Crni vrh 45”, Planinarska društva, Odred izviđača, Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, DMI, mediji

6. Svetski dan zdravlja 7. april (sreda) – World Health Day WHD

Tema za 2010.: "1000 cities - 1000 lives" URBAN HEALTH MATTERS

( vidi http://www.who.int/world-health-day/2010/en/ )

Aktivnosti se organizuju u nedelji od 7. do 11. aprila (sreda – nedelja): Promotivni skup NARODNA BIBLIOTEKA, prezentacija radova mladih talenata, Klub za stara lica, škole, posebne TV i radio emisije
Povezati aktivnosti sa Svetskim danom kretanja za zdravlje.

Nosilac programa u Boru: Zdravstveni centar Bor, Gerontološko društvo, DMI, mediji i ostali partneri

7. Sajam lekovitog bilja i pčelarstva – 9. i 1o. aprila ( petak i subota)
Sajam će biti organizovan u suorganizaciji sa Udruženjem ljubitelja lekovitog bilja “Menta” Bor, Udruženjem za lekovito bilje Srbije “Dr Jovan Tucakov”, Udruženjima pčelara, Turističkom organizacijom u Sportskom centru.
Aktivnosti:
- Izložba lekovitog bilja i pčelarstva, literature i dosadašnjih istraživačkih rezultata o lekovitom bilju, prezentacije i predavanja o lekovitom bilju i medu itd.
- Promocija “Mente”, drugih uruženja ljubitelja lekovitog bilja i pčelara i njihovih programa
- Posebne TV i radio emisije
Aktivnosti povezati sa Svetskim danom kretanja za zdravlje i Svetskim danom zdravlja.
Nosioci: Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, Udruženje pčelara, DMI, Sekretarijat za privredu SO Bor, Kancelarija za ruralni razvoj, Turistička organizacija Bor

8. Svetski dan planete Zemlje 22. aprila (četvrtak) Earth day

Tema za 2010: The Green Generation Dan planete zemlje 2009, April 22, obeležiće početak Kampanje Zelena generacije. Ova dvogodišnja inicijative kulminiraće sa proslavom 40 godina Dana Planete Zemlje u 2010
The Global Days of Service will feature Volunteer Actions by tens of thousands of global participants, from April 17 – 18, 2010
http://www.earthday.net/earthday2010

Aktivnosti: Tribina o reciklaži u organizaciji Tehničke škole, programi u obdaništima i školama, izlet u okolinu – Stol, Dubašnica, Lazarev kanjon, promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, skup ekoloskih NVO, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: Ustanova za decu “Bambi”, Tehnička škola Bor i druge škole, mediji, ekološke NVO: DMI, Planinarska društva, Odred izviđača, Ekološki pokret “Dubašnica”, i dr.

9. Svetski dan biodiverziteta 22. maja (subota)

Tema za 2010.: Biodiversity, Development and Poverty Alleviation

(vidi: http://www.cbd.int/idb/ )

Ove godine Svetskim dan biodiverziteta je deo međunarodne godine biodiverziteta. Ujedinjene nacije proglasile su 2010 godinu međunarodnom godinom biodiverziteta koja se obeležava pod sloganom : Biodiverzitet je život, Biodiverzitet je naš život. Pogledati na http://www.cbd.int/2010/welcome/

Aktivnosti: Vikend izlet 22.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB, škole, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: DMI Bor, škole, mediji, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor,

10. Evropski dan parkova 24. maj (ponedeljak) - The European Day of Parks

Tema za 2010.: Biodiversity and People: Space for Nature?


Ovaj datum povezati sa obeležavanjem svetskog dana biodiverziteta i inicijativama za zaštitu Lazarevog kanjona, Stola, Velikog i Malog Krša, Južnog Kučaja i dr. Programe obeležavanja povezati sa aktivnostima Nacionalnog parka “Đerdap”

Vidi sajt http://www.europarc.org/what-we-do/european-day-of-park

Aktivnosti: Vikend izlet 23.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB i dr. Aktivnosti povezati sa obeležavanjem Svetskog dana biodiverziteta.

Nosilac programa: DMI, planinarska društva, omladinske NVO, škole, mediji, Turistička organizacija, Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor, Srbijašume i drugi staraoci i korisnici zaštićenih prirodnih predela

11. Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun (subota) WED 2010

Tema u 2010. godini je “Many Species. One Planet. One Future.”

(vidi http://www.unep.org/wed/ )

Organizator obeležavanja ovog datuma je UNEP – Agencija UN za životnu sredinu.
Aktivnosti: škole, promotivni skup, naučno-stručni skup “Ekološka istina”, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa u Boru: Društvo mladih istraživača Bor, Tehnički fakultet, Zavod za zaštitu zdravlja “Timok”, Ekološki fond i Odeljenje za zaštitu životne sredine opštine Bor, mediji

12. Međunarodni dan DUNAVA 29. juna (utorak)

Posebno značajan ekološki datum je novouvedeni Međunarodni dan Dunava 29. jun (vidi sajt: www.danubeday.org i http://www.danubeday.org/en/serbia )
Tema za Dan Dunava 2010 je: ACTIVE FOR THE RIVERS
Obeležavanje ovog datuma treba povezati sa dekadom UN «Voda za život». Takodje u obeležavanju ovog datuma treba ostvariti saradnju sa ostalim opštinama Borskog okruga.

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, izlet na Dunav i pritoke, prezentacija rezultata projekta vezanih za vode , foto i likovni konkurs i izložbe, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa: Ekološki klub Društva mladih istraživača, mediji, JP Bogovina, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor

13. Evropska noć slepih miševa 28/29. avgust (subota/nedelja) - European Bat Night

O ovoj ekološkoj manifestaciji vidi na
http://www.eurobats.org/news_events/european_bat_night.htm
Aktivnosti: poseta zlotskim pećinama i markiranje slepih miševa, promotivni skup, posebne TV i radio emisije

Nosioci: Speleološki klub “Bradan” i Speleološki edukativno istraživački centar Lazareva pećina, DMI, mediji i dr.

14. Svetski dan čistih planina 26. septembra (nedelja)

Temu povezati sa inicijativama za zaštitu i uređenje očuvanih planinskih prostora u okolini Bora.
Aktivnosti: izlet 25. – 27. septembra na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB

Nosilac programa: Planinarska društva, DMI, Srbijašume, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine, Turistička organizacija, Odred izviđača, škole, mediji

15. Svetski dan turizma 27. septembar (ponedeljak) WTD 2010

Tema za 2010.:

Ovaj datum povezati sa Svetskim danom čistih planina i inicijativama za turističku valorizaciju pojedinih područja u okolini Bora
Vidi sajt http://unwto.org/wtd/

Aktivnosti: izlet 25. – 27. septembra na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB

Nosilac programa: Turistička organizacija, Grupa 55, Udruženje domaćina za razvoj turizma, Ekonomsko-trgovinska škola, Planinarska društva, DMI, Ustanova za dečju zaštitu, Turističke agencije, ugostitelska preduzeća, Kancelarija za zaštitu životne sredine,


16. Svetski dan zaštite divljih životinja 4. oktobra (ponedeljak)

Ostvariti saradnju sa Lovačkim društvom i Srbijašume radi definisanja programa obelezavanja ovog datuma.
Vidi sajt http://www.worldanimalday.org.uk/index.asp

Aktivnosti: aktivnost povezati sa obeležavanjem svetskog dana staništa
Nosioci: Lovačka društva, Srbijašume, Kancelarija za zaštitu životne sredine, DMI,

17. Svetski dan hrane 16. oktobra ( subota ) WFD
Tema za 2010: "Feeding One Billion Hungry"
( vidi http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/ ).

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacije i izložbe, škole, mesne zajednice,

Nosioci: Ekonomsko-trgovačka i Tehnička škola i dr. škole, DMI Bor, Pokret za zaštitu potrošača, Kancelarija za zaštitu životne sredine, Odeljenje SO Bor za poljoprivredu, Udruženje pčelara i dr.

18. Svetski dan čistog vazduha 3. novembar (sreda) World Pure Air Day

Tema:

Aktivnosti:

Nosioci: Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Ekoagenda i dr. NVO

19. Svetski dan Geografskog informacionog sistema (GIS DAY) 17. novembra (sreda)

Vidi sajt: www.gisday.com

Aktivnosti: promotivni skup NB, škole

Nosioci: Tehnički fakultet, Kompjuter centar Bor i druge informatičke firme, DMI, škole

20. Međunarodni dan volontera 5 decembar (nedelja) - International Volunteer Day (IVD)
Vidi http://www.unv.org/what-we-do/int-l-volunteer-day.html

Udruženje građana “Crni vrh 45”, Društvo mladih istraživača, Asocijacija za razvoj grada, ostale volonterske i druge NVO koje rade sa mladima, Kancelarija za mlade i dr.

21. Međunarodni dan planina 11.decembar ( subota) IMD 2010

Vidi sajt: http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp

Aktivnosti: izlet 6.-7. ili 13.-14. decembra na Stol i okolne planine, promocija prirodnih i turističkih potencijala borskih planina
Nosioci: Planinarska društva, Turistička organizacija Bor, DMI Bor, Grupa 55, Kancelarija za zaštitu životne sredineSvi nosioci i učesnici obeležavanja pojedinih ekoloških datuma, Društvo mladih istraživača Bor, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor treba da obezbede, samostalno ili preko gradske mreže ekoloških informativnih resursa, praćenje navedenih sajtova kako bi se prikupili potrebni materijali sa pripremu programa, kao i da obezbede da se planirane aktivnosti i njihovi rezultati predstave na stranicama ovih sajtova.
Svaki organizator pratice aktivnost na svom sajtu i na stranicama diskusionog Foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1229 a ukupnu aktivnost pratiće Društvo mladih istraživača na stranicama svoga sajta. Organizacija programa obeležavanja značajnih ekoloških datuma biće maksimalno koordinirana preko Kancelarijaa za zaštitu životne sredine opštine Bor i gradske mreže ekoloških informacionih resursa, kao i komunikacija DMI.
Potrebno je u pripremu i realizaciju svih gore navedenih programa više uključiti profesore i studenta sa ekoloških smerova na Tehničkom fakultetu u Boru, kao i profesore i učenike ekološkog usmerenja Tehničke škole u Boru, kao i uopšte zavisno od teme profesore i učenike svih škola koje takve teme obrađuju.
Program je otvoren za dopunu novim značajnim datumima koje treba obeležiti.
Prilikom organizacije programa obeležavanja ovih datuma potrebno je uspostaviti saradnju sa drugim zainteresovanim institucijama, medijima, lokalnim zajednicama i državnim organima i institucijama koji su nosioci programa obeležavanja na nacionalnom nivou
Napomena: Konkretne aktivnosti i nosioci programa u ostalim opstinama Borskog okruga (Negotin, Kladovo i Majdanpek) utvrdiće se u tim sredinama

Predlagači programa: Društvo mladih istraživača Bor
Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor
Ekološki fond opštine Bor


Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Mar 2010 :  17:05:05  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Novi program u okviru "Ekoloških dana Bora 2010":

Sat za našu planetu – subota, 27. mart 2010. godine, 20:30h
Sat kada se svet ujedinjuje u borbi za planetu


U 20:30h, 27. marta 2010. godine, gradovi širom sveta isključiće svetla na jedan sat – Sat za našu planetu – šaljući značajan globalan poziv za akciju svakom pojedincu, pripadniku vladinog ili privrednog sektora i svakoj zajednici širom sveta. To je poziv da preuzme odgovornost i krene putem koji će obezbediti održivu budućnosti. Znamenite građevine i obeležja na prostorima od Evrope preko Azije do Amerike biće u mraku. Ljudi širom sveta sa svih kontinenata će se ujediniti u proslavi i razgovoru o jednoj stvari koja je zajednička za sve nas- naša Planeta.

Prvi korak je jednostavan kao isključivanje svetla.

Podsticanje čitavih gradova da učine ovaj jednostavan korak, u trajanju od samo jednog sata, šalje snažnu poruku svetu o urgentnosti pronalaženja rešenja za problem klimatskih promena i pokazuje da svako može doprineti da se ovaj svet učini boljim.

Sat za našu planetu je akcija koja je počela u jednom gradu, u jednoj državi, 2007. godine, kada je više od 2.2 miliona domaćinstava i kompanija u Sidneju, u subotu 31. marta 2007. godine, isključilo svoja svetla na sat vremena.

Samo godinu dana kasnije, akcija Sat za našu planetu proširila se na 370 gradova u preko 35 zemalja i 18 vremenskih zona, a kampanja je prerasla iz lokalnog sidnejskog događaja u globalni pokret za održivi razvoj. Procenjeno je da je od 50 do 100 miliona ljudi širom sveta isključilo svetla u okviru akcije Sat za našu planetu 2008. godine, a svetske znamenitosti među kojima su Golden gejt bridž, rimski Koloseum, Koka-kola bilbord na Tajms Skveru i hotel Džumeira u Dubaiju bili su jedan sat u mraku.

U martu 2009. stotine miliona ljudi je isključilo svetla, u akciju se uključilo 4000 gradova iz 88 zemlje, što je učinilo da Sat za našu planetu 2009. do sada najvećom svetskom inicijativom vezanom za klimatske promene. Prvi put je učestvovala Srbija, 25 gradova i opština se priključilo inicijativi.

Uz pomoć široke međunarodne mreže WWF-a, akciji Sat za našu planetu 2010. već se priključilo preko 70 zemalja, broj koji se svakim danom povećava.

Sat za našu planetu je poruka nade i poziv na akciju. Zamislite koliko bismo zajedničkim delovanjem mogli da postignemo.

Pridružite nam se u akciji Sat za našu planetu 2010.


Za više informacija, posetite http://www.panda.org/serbia
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 12 Apr 2010 :  08:01:42  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
POZIVNICA
ZA PREZENTACIJU
POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA ZDRAVLJA (7.4. 2010.)


SREDA 7. APRIL 2010
U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU U 18h


PROGRAM:

- 18:00h - 18:05h Pozdrav ispred Zdravstvenog centra Bor i Zavoda za javno zdravlje Zaječar

- 18:05h - 18:10h Prezentacija: Svetski dan zdravlja kao značajni ekološki datum – dr Snežana Čučović, Zdravstveni centar Bor

- 18:10h – 18:25h Prezentacija: Aktivno do zdravlja – dr Ljubinko Todorović, Zdravstveni centar Bor

- 18:25h - 18:30h Najava kampanje protiv pušenja: Ostavi i pobedi – Zdravstveni centar Bor

- 18:30h – 18:35h Program izleta povodom Svetskog dana fizičkog kretanja za zdravlje 10. aprila – Živorad Mitić, Udruženje „Crni vrh 45“ Bor

- 18:35h – 18:40h Program sajma lekovitog bilja i pčelinjih proizvoda 09. i 10. aprila u Narodnoj biblioteci – Bora Stanković, Turistička organizacija Bor

- 18:40h – 19:00h Kulturni program: Izložba i podela nagrada za najbolje likovne radove dece Ustanove za dečju zaštitu „Bambi“

- Prepodnevni program od 08-14 časova u Narodnoj biblioteci: ŠTAND ZDRAVLJA – merenje krvnog pritiska, težine, visine, BMI, šećera, triglicerida i holesterola u krvi - Zdravstveni centar Bor


ORGANIZATORI:
- ZDRAVSTVENI CENTAR BOR I ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZAJEČAR
- USTANOVA ZA DEČJU ZAŠTITU „BAMBI“
- DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
- KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR
-EKOLOŠKI FOND OPŠTINE BOR
- NARODNA BIBLIOTEKA BOR

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 12 Apr 2010 :  08:08:12  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U prostoru Narodne biblioteke Bor, u petak 9. aprila 2010. otvoren je sedmi po redu Sajam lekovitog bilja i proizvoda od meda. Ukupno 17 izlagača iz Bora i drugih gradova predstavilo je svoje proizvode od lekovitog bilja, meda, suvenira, prirodnih pića i dr.

Sajam je organizovan okviru ovogodišnjeg programa Ekološki dani Bora 9. i 10. aprila, a organizatori su bili Turistička organizacija Bor i Društvo ljubitelja lekovitog bilja "Menta" iz Bora.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 12 Apr 2010 :  08:17:10  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
OTVOREN SAJAM LEKOVITOG BILJA
U holu Narodne biblioteke u Boru danas je otvoren tradicionalni sedmi Sajam lekovitog bilja na kojem učestvuju udruženja biljara iz Timočke krajine i njihovi gosti iz Kragujevca, Župskog Aleksandrovca i Pirota. Posetioci Sajma mogu da se upoznaju sa lekovitim čajevima, melemima i tinkturama od bilja. Izloženi su i prirodni, ručno pravljeni sapuni na bazi eteričnih ulja. Među izlagačima se nalaze i pčelari iz Sumrakovca i Zaječara.
Autor: A.Miljković

Izvor: Medija centar Bor, http://www.mc.kcbor.net/2010/04/09/otvoren-sajam-lekovitog-bilja/
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 12 Apr 2010 :  08:19:57  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
TORBICE ZA MONAHE NA SVETOJ GORIStojana Cana Perčić, predsednica Aktiva ljubitelja lekovitog bilja “Menta” izložila je, na danas otovorenom Sajmu lekovitog bila i prpretata, u borskoj Narodnoj biblioteci, torbicu za monahe na Svetoj Gori.

- Torbica je crna i svuda po njoj su krstići. Nadam se da ćemo isplesti i izvezti torbice za sve monahe na srpskoj Svetoj Gori i poslati ih za neki dan. Jedan od naših aktivista iz Pirota odlazi tamo i, verujem, iako je to muški manastir, da će crkveni velikodstojnici primiti naš dar- rekla nam je Cana Perčić.
Autor: B.F.

Izvor: Medija centar Bor, http://www.mc.kcbor.net/2010/04/09/torbice-za-monahe-na-svetoj-gori/
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 12 Apr 2010 :  08:24:26  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U subotu 10. aprila članovi udruženja građana "Crni vrh 45", odreda izviđača i udruženja "Soko" organizovali su promotivnu šetnju trasom crnovrške pruge a u okviru obeležavanja 6. aprila Svetskog dana fizičkog kretanja za zdravlje.
Ujedno je ukazano i na neodložnu potrebu da se trase crnovrške pruge što pre uredi za rekreativne šetnje, za šta postoji urađen projekat Udruženja građana "Crni vrh 45".
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 12 Apr 2010 :  08:48:37  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
CRNOVRŠKA PRUGA POSTAJE STAZA ZDRAVLjA

BOR, 11 April 2010

Crnovrška pruga, kojom je još pre pola veka prolazio popularni „Ćira“, mogla bi uskoro da postane šetalište, pešačka ili biciklistička staza. Projekat „Staza zdravlja“ pokrenut je još pre nekoliko godina, ali zbog nedostatka para ostalo je „mrtvo slovo“ na papiru. Udruženje građana „Crni Vrh 45“ namerava da nastavi ono što je ranije započeto. Planira se da se18 kilometara duga staza potpuno obezbedi i uredi.

Ovom stazom juče su, prošli članovi udruženja "Crni Vrh 45", borskog sokolskog društva i odreda izviđača „Radomir Jovanović Čoče“, kao vid podrške ovom projektu projektu.

Izvor: Multimediala, http://www.multimediala.info/
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 03 Jun 2010 :  10:38:57  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Ovogodišnji 5. juni Svetski dan zaštite životne sredine biće obeležen tradicionalnim naučno stručnim skupom "Ekološka istina 2010" i sveobuhvatnom akcijom "Veliko spremanje Srbije".

Ovogodišnja "Eko-istina 2010" ovoga puta realizuje se u Banji Junaković, kod Apatina, a organizatori su pored Tehničkog fakulteta i Društva mladih istraživača iz Bora i brojni suorganizatori iz Vojvodine. O ovom skupu vidi više na stranicama ovog Foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1233 , sajta DMI Bor http://www.mibor.rs/aktivnosti/ekoist/ekoist2010.html i posebnog sajta samog skupa http://www.eco-ist.rs/ .

Sveobuhvatna akcija čišćenja otpada i uređenja u svim sredinama Srbije pod nazivom "Veliko spremanje Srbije" organizuje se i u Boru u subotu 5. juna na više lokacija. Akciju koordinira poseban Opštinski štab akcije i kancelarija SO Bor za zaštitu životne sredine, a učestvuju škole, nevladine organizacije, JKP "3. oktobar", Šumska sekcija i dr. O ovoj akciji vidi više na sajtu http://www.ocistimosrbiju.rs/ na kome se mogu prijaviti i zainteresovani učesnici.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 03 Jun 2010 :  10:45:05  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
VELIKO SPREMANJE U SRBIJI“ I U BORU 5. JUNANa prvom sastanku Opštinskog štaba za realizaciju radne akcije „Veliko spremanje Srbije“, koja će biti realizovana 5. juna u okviru obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine u svim opštinama u Srbiji, razgovaralo se o radilištima na kojima će biti angažovani učesnici ove akcije. Štab broji 12 članova imenovanih od strane Predsednika privremenog organa Opštine, a čine ga predstavnici Opštinske kancelarije za zaštitu životne sredine, JKP „3. oktobar“, predstavnici sviih đačkih parlamenata i srednjih škola, NVO koje aktivno učestvuju u ekološkim akcijama u Boru, kao i predstavnici nekoliko romskih udruženja.

Na Svetski dan zaštite životne sredine, u subotu, 5.juna, radiće se na čišćenju i odvoženju deponija na nekoliko gradskih i prigradskih lokacija: ogromna deponija šuta iza zgrade zvane „Dupleks“, deponije pored romskih baraka u ulici 7. jula, uklanjanje samo 3 od 10-tak deponija koje su dostupne bez rizika od povreda i koje se nalaze uz trasu stare crnovrške pruge, nekoliko deponija pored starog puta za Brestovačku Banju koji polazi iz naselja „Metalurg“. Učenici srednjih škola čistiće svoja školska dvorišta.

Pozivamo sve lokalne pisane i elektronske medije da daju doprinos kroz najavu i promovisanje učesnika ove akcije 5.juna u cilju podizanja ekološle svesti i odgovornosti građana naše Opštine.

Zainteresovani za učešće u ovim akcijama mogu se prijaviti Kancelariji za zaštitu životne sredine opštine Bor, telefon 427 313 i Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje preko sajta www.ocistimosrbiju.rs .

Opštinski štab radne akcije „Veliko spremanje Srbije“

Izvor: Medija centar Bor, http://www.mc.kcbor.net/2010/05/27/veliko-spremanje-u-srbiji-i-u-boru-5-juna/
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 06 Jun 2010 :  21:00:28  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
SPREMANjE BORSKOG PARK MUZEJA


Veliko spremanje kuće obično traje 1 (prolećni) dan. Organizuje se u krugu porodice, na veliko zadovoljstvo svih njenih članova.
Ustaneš rano ujutru, čio i veseo, zavrneš rukave, pa kreneš lagano… Parket, prašina, prozori, pauza, dnevna soba, dečja soba, pauza, usisivač, metla, krpa… I tako do sumraka, kad konačno odahneš i obavezno pozoveš komšiju na kafu kako tvoj celodnevni trud ne bi ostao neprimećen.

U subotu, 5. juna, očistili smo Srbiju koja je naša zajednička kuća.
Na ovaj poziv Mladi istraživači, Grupa55 i Zelena ekološka partija čistili su juče borski park muzej u centru grada koji je danas umiven i , utisak je, lepši nego ikad ranije.
Tekst: Z.Damnjanović

Izvor: Medija centar Bor, 6. juni 2010., http://www.mc.kcbor.net/2010/06/06/spremanje-borskog-park-muzeja/

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 07 Jun 2010 :  08:48:13  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Održana prva "Ekoolimpijada" u Boru


U Boru je danas održana prva »Ekolimpijada«, jedna od centralnih manifestacija obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine u Srbiji, u organizaciji opštine Bor, Olimpijskog komiteta Srbije i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

U višečasovnom programu ispred Doma kulture učestvovalo je oko 300 dece iz borskih osnovnih i srednjih škola. U galeriji Muzeja rudarstva i metalurgije otvorena je izložba »Vek igre - sto godina olimpizma«. U Narodnoj biblioteci u Boru organizovane su školske radionice sa temama sporta i ekologije, a na platou ispred Doma kulture održano je takmičenje učenika sedmog i osmog razreda borskih osnovnih škola u takozvanom »Olimpijskom fudbalu«.

Ekoolimpijadi u Boru prisustvovao je i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac, a sportski promoter manifestacije bila je olimpijska nada Srbije iz Bora, evropska šampionka u streljaštvu Bobana Veličković.

Izvor: Web portal RTV Bor, subota, 05 jun 2010., http://www.rtvbor.rs/index.php/vesti-rtv-bor/1-vesti/598--qq-
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 07 Jun 2010 :  08:54:42  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Uspešno organizovana akcija "Očistimo Srbiju"
subota, 05 jun 2010

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, u okviru akcije “Očistimo Srbiju” organizovalo je, povodom 5. juna, svetskog dana zaštite životne sredine u svim gradovima i opštinama Srbije, akciju čišćenja otpada pod nazivom “Veliko spremanje Srbije”.
Opština Bor priključila se ovoj akciji. Uklonjene su divlje deponije, u ulici Jovana Dučića, na starom banjskom putu, očišćeni su gradski park, park ispred zgrade opštine Bor i školska dvorišta. U čišćenju grada, osim radnika Javno komunalnog preduzeća 3. oktobar, učestvovali su i učenici borskih osnovnih škola, udruženje građana "Crni Vrh 45" i romska društva "Kam", "Napred" i " Stevan Đorđević Novak".

Izvor: web portal RTV Bor, subota, 05 jun 2010., http://www.rtvbor.rs/index.php/vesti-rtv-bor/1-vesti/599----q-q


Ovu informaciju treba dopuniti. Pored navedenih u ovoj akciji učestvovali su i Društvo mladih istraživača Bor, radnici Telekoma, Šumske uprave Bor, Zelena ekološka partija...
Vrh strane
Strana: od 2 Prethodna tema Tema Sledeća tema  
Sledeca strana
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.25 sek. Timočka krajina na Internetu