Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Ekologija
 Mreža ekoloških informacionih resursa
 EKODANI BORA 2009.
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Naredna strana
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema
Strana: od 2

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 18 Mar 2009 :  14:16:52  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom


EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA 2009


Dani mladih istraživača Bora, u okviru kojih je pokrenuto pre desetak godina obeležavanje značajnih ekoloških datuma, prerasli su kroz LEAP proces u EKOLOŠKE DANE BORA. Od 2005. godine ovaj program se realizuje kao EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA u okviru LEAP procesa u Borskom okrugu. Od 2008. godine Ekološke dane Bora podržava i Ekološki fond opštine Bor.
U 2009. nastavlja se realizovanje ovog kompleksnog programa uz očekivanje da se i dalje uključuju novi nosioci i učesnici, novi sadržaji i poruke.1. Svetski dan šuma 21. mart (subota) - World forest day

O sadržaju obeležavanja ovog dana pogledati na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije http://www.minpolj.sr.gov.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=65

Aktivnosti: Promotivno veče 23. marta u Narodnoj biblioteci Bor zajedno sa obeležavanjem svetskih dana voda i meteorologije.
Nosioci programa: Srbijašume – Šumska uprava Bor, Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, NVO, škole, mediji i dr.

2. Svetski dan voda 22. mart (nedelja) – World Water Day WWD

Tema za 2009. je "Zajedničke vode – Zajedničke mogućnosti" - “Prekogranične vode”:
Organizator obeležavanja je UNESCO
( vidi sajt http://www.unesco.org/water/water_celebrations/ i posebno http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html ) .
Ovogodišnji Svetski dan voda obeležava se i kao deo svetske kampanje Voda za život 2005 – 2015.
Aktivnosti: Promotivno veče u Narodnoj biblioteci u ponedeljak 23. marta, prezentacija projekta Timok, prezentacija radova talentovanih učenika iz Centra za talente, kulturni program, izlet na Timok u subotu 21. marta, TV i radio prilozi

Aktivnosti pratiti na sajtu www.mibor.rs i diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs i na sajtovima škola i dr.

Nosioci programa: DMI, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Centar za talente, škole i sekcije i klubovi mladih istraživača u njima, Narodna biblioteka, , JP Vodovod, JP Bogovina


3. Svetski dan meteorologije 23. mart (ponedeljak) WMD

Tema za 2009.: “Vreme, klima i vazduh koji dišemo” :

Organizator obeležavanja ovog datuma je Svetska meteorološka organizacija (vidi http://www.wmo.int/wmd/ )

Nosilac: Odelenje za klimatologiju Instituta za bakar, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, DMI
Aktivnosti: Povezati obeležavanje ovog datuma sa Svetskim danom voda

4. Sajam lekovitog bilja i pčelarstva – 10. i 11. aprila ( petak i subota)

Sajam će biti organizovan u suorganizaciji sa Udruženjem ljubitelja lekovitog bilja “Menta” Bor, Udruženjem za lekovito bilje Srbije “Dr Jovan Tucakov”, Udruženjima pčelara, Turističkom organizacijom Bor u Sportskom centru.
Aktivnosti:
- Izložba lekovitog bilja i pčelarstva, literature i dosadašnjih istraživačkih rezultata o lekovitom bilju, prezentacije i predavanja o lekovitom bilju i medu itd.
- Promocija “Mente”, drugih uruženja ljubitelja lekovitog bilja i pčelara i njihovih programa
- Posebne TV i radio emisije
Aktivnosti povezati sa Svetskim danom kretanja za zdravlje i Svetskim danom zdravlja.
Nosioci: Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, Udruženje pčelara, DMI, Sekretarijat za privredu SO Bor, Kancelarija za ruralni razvoj, Turistička organizacija Bor

5. Svetski dan fizičkog kretanja za zdravlje 6. april (ponedeljak)
World Physical Activity Day - Agita Mundo

Ovaj međunarodni dan obeležava se počev od 2002. povezano sa Svetskim danom zdravlja. Ovogodišnja tema i sadržaji ovog programa predstavljeni su na sajtu http://www.agitamundo.org/site_en.htm

Tema 2009: “Aktivno susedstvo gradi zdravlje”

Aktivnosti: pešačenje, sportske aktivnosti, branje lekovitog bilja i dr., povezati sa obeležavanjem Svetskog dana zdravlja

Nosilac programa u Boru: Sportski savez, DTV Partizan - SOKO, Planinarska društva, Odred izviđača, Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, DMI, mediji

6. Svetski dan zdravlja 7. april (utorak) – World Health Day WHD

Tema za 2009.: “Spasite živote. Učinite bolnice bezbednim u hitnim slučajevima”

( vidi http://www.who.int/world-health-day/en/ )

Aktivnosti: Promotivni skup NARODNA BIBLIOTEKA, prezentacija radova mladih talenata, Klub za stara lica, škole, posebne TV i radio emisije
Povezati aktivnosti sa Svetskim danom kretanja za zdravlje.
Aktivnost pratiti na sajtu Zdravstvenog centra Bor www.zcbor.com i sajtu DMI www.mibor.rs i diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs

Nosilac programa u Boru: Zdravstveni centar Bor, Gerontološko društvo, DMI, mediji i ostali partneri

7. Svetski dan planete Zemlje 22. aprila (sreda) Earth day

Tema za 2009: ZELENA GENERACIJA
Dan planete zemlje 2009, April 22, obeležiće početak Kampanje Zelena generacije. Ova dvogodišnja inicijative kulminiraće sa proslavom 40 godina Dana Planete Zemlje u 2010

http://www.earthday.net/earthday2009

Aktivnosti: programi u obdaništima i školama, izlet u okolinu – Stol, Dubašnica, Lazarev kanjon, promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, skup ekoloskih NVO, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: Ustanova za decu “Bambi”, škole, mediji, ekološke NVO: DMI, Planinarska društva, Odred izviđača, Ekološki pokret “Dubašnica”, i dr.

8. Svetski dan biodiverziteta 22. maja (petak)

Tema za 2009.: “ Osvajačke strane vrste biljaka”

(vidi: http://www.cbd.int/idb/2009/ )

Aktivnosti: Vikend izlet 22.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB, škole, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: DMI Bor, škole, mediji, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor,

9. Evropski dan parkova 24. maj (nedelja) - The European Day of Parks

Tema za 2009.: "Mladost – budućnost naših parkova"

Obeležavanje ovog događaja bi trebalo da obuhvati sledeće:
-Uloga dece i mladih u upravljanju zaštićenih oblasti – prošlost, sadašnjost, budućnost
-Sledećih 100 godina Evropskih parkova sa tačke gledišta dece
-Šumari Juniori u zaštićenim oblastima
-Inovativna ekološka edukacija za mlade ljude.

Ovaj datum povezati sa obeležavanjem svetskog dana biodiverziteta i inicijativama za zaštitu Lazarevog kanjona, Stola, Velikog i Malog Krša, Južnog Kučaja i dr. Programe obeležavanja povezati sa aktivnostima Nacionalnog parka “Đerdap”

Vidi sajt http://www.europarc.org/what-we-do/the-european-day-of-parks

Aktivnosti: Vikend izlet 23.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB i dr. Aktivnosti povezati sa obeležavanjem Svetskog dana biodiverziteta.

Nosilac programa: DMI, planinarska društva, omladinske NVO, škole, mediji, Turistička organizacija, Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor, Srbijašume i drugi staraoci i korisnici zaštićenih prirodnih predela

10. Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun (petak) WED 2009

Tema u 2009. godini je “Tvojoj planeti si potreban – Ujedinimo se u borbi protiv klimatskih promena”
(vidi http://www.unep.org/wed/2009/english/ )

Organizator obeležavanja ovog datuma je UNEP – Agencija UN za životnu sredinu.
Aktivnosti: škole, promotivni skup, naučno-stručni skup “Ekološka istina”, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa u Boru: Društvo mladih istraživača Bor, Tehnički fakultet, Zavod za zaštitu zdravlja “Timok”, Ekološki fond i Odeljenje za zaštitu životne sredine opštine Bor, mediji

11. Međunarodni dan DUNAVA 29. juna (ponedeljak)

Posebno značajan ekološki datum je novouvedeni Međunarodni dan Dunava 29. jun (vidi sajt: www.danubeday.org )
Obeležavanje ovog datuma treba povezati sa dekadom UN «Voda za život». Takodje u obeležavanju ovog datuma treba ostvariti saradnju sa ostalim opštinama Borskog okruga.

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, izlet na Dunav i pritoke, prezentacija rezultata projekta vezanih za vode , foto i likovni konkurs i izložbe, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa: Ekološki klub Društva mladih istraživača, mediji, JP Bogovina, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor

12. Evropska noć slepih miševa 29/30. avgust (subota/nedelja) - European Bat Night

O ovoj ekološkoj manifestaciji vidi na
http://www.eurobats.org/news_events/european_bat_night.htm
Aktivnosti: poseta zlotskim pećinama i markiranje slepih miševa, promotivni skup, posebne TV i radio emisije

Nosioci: Speleološki klub “Bradan” i Speleološki edukativno istraživački centar Lazareva pećina, DMI, mediji i dr.

13. Svetski dan čistih planina 26. septembra (subota)

Temu povezati sa inicijativama za zaštitu i uređenje očuvanih planinskih prostora u okolini Bora.
Aktivnosti: izlet 25. – 27. septembra na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB
Aktivnosti pratiti na sajtu DMI www.mibor.rs diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs

Nosilac programa: Planinarska društva, DMI, Srbijašume, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine, Turistička organizacija, Odred izviđača, škole, mediji

14. Svetski dan turizma 27. septembar (nedelja) WTD 2009

Tema za 2009.: "Proslava Raznovrsnosti Turizma"

Ovaj datum povezati sa Svetskim danom čistih planina i inicijativama za turističku valorizaciju pojedinih područja u okolini Bora
Vidi sajt http://unwto.org/wtd/

Aktivnosti: izlet 25. – 27. septembra na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB

Nosilac programa: Turistička organizacija, Ekonomsko-trgovinska škola, Planinarska društva, DMI, Ustanova za dečju zaštitu, Turističke agencije, ugostitelska preduzeća, Kancelarija za zaštitu životne sredine, organizacije žena


15. Svetski dan zaštite divljih životinja 4. oktobra (nedelja)

Ostvariti saradnju sa Lovačkim društvom i Srbijašume radi definisanja programa obelezavanja ovog datuma.
Vidi sajt http://www.worldanimalday.org.uk/index.asp

Aktivnosti: aktivnost povezati sa obeležavanjem svetskog dana staništa
Nosioci: Lovačka društva, Srbijašume, Kancelarija za zaštitu životne sredine, DMI,

16. Svetski dan hrane 16. oktobra ( petak ) WFD

Tema za 2009: "Ostvariti bezbednost u ishrani u kriznim vremenima "
( vidi http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/ ).

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacije i izložbe, škole, mesne zajednice,

Nosioci: Ekonomsko-trgovačka i Tehnička škola i dr. škole, DMI Bor, Pokret za zaštitu potrošača, Kancelarija za zaštitu životne sredine, Odeljenje SO Bor za poljoprivredu, Udruženje pčelara i dr.

17. Svetski dan Geografskog informacionog sistema (GIS DAY) 18. novembra (sreda)

Vidi sajt: www.gisday.com

Aktivnosti: promotivni skup NB, škole

Nosioci: Odeljenje za urbanizam i Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor, Tehnički fakultet, Kompjuter centar Bor i druge informatičke firme, DMI, škole

18. Međunarodni dan volontera 5 decembar (subota) - International Volunteer Day (IVD)

Vidi http://www.unv.org/what-we-do/int-l-volunteer-day.html

Volonterske i druge NVO koje rade sa mladima, Kancelarija za mlade i dr.

19. Međunarodni dan planina 11.decembar ( petak) IMD 2009

Vidi sajt: http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp

Aktivnosti: izlet 6.-7. ili 13.-14. decembra na Stol i okolne planine, promocija prirodnih i turističkih potencijala borskih planina
Nosioci: Planinarska društva, Turistička organizacija Bor, DMI Bor, Kancelarija za zaštitu životne sredineSvi nosioci i učesnici obeležavanja pojedinih ekoloških datuma, Društvo mladih istraživača Bor, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor treba da obezbede, samostalno ili preko gradske mreže ekoloških informativnih resursa, praćenje navedenih sajtova kako bi se prikupili potrebni materijali sa pripremu programa, kao i da obezbede da se planirane aktivnosti i njihovi rezultati predstave na stranicama ovih sajtova.
Svaki organizator pratice aktivnost na svom sajtu i na stranicama diskusionog Foruma www.forum.mibor.rs a ukupnu aktivnost pratiće Društvo mladih istraživača na stranicama svoga sajta. Organizacija programa obeležavanja značajnih ekoloških datuma biće maksimalno koordinirana preko Kancelarijaa za zaštitu životne sredine opštine Bor i gradske mreže ekoloških informacionih resursa, kao i komunikacija DMI.
Potrebno je u pripremu i realizaciju svih gore navedenih programa više uključiti profesore i studenta sa ekoloških smerova na Tehničkom fakultetu u Boru, kao i profesore i učenike ekološkog usmerenja Tehničke škole u Boru, kao i uopšte zavisno od teme profesore i učenike svih škola koje takve teme obrađuju.
Program je otvoren za dopunu novim značajnim datumima koje treba obeležiti.
Prilikom organizacije programa obeležavanja ovih datuma potrebno je uspostaviti saradnju sa drugim zainteresovanim institucijama, medijima, lokalnim zajednicama i državnim organima i institucijama koji su nosioci programa obeležavanja na nacionalnom nivou
Napomena: Konkretne aktivnosti i nosioci programa u ostalim opstinama Borskog okruga (Negotin, Kladovo i Majdanpek) utvrdiće se u tim sredinama

Predlagači programa: Društvo mladih istraživača Bor
Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor
Gradska mreža ekoloških informatičkih resursa

MLADI ISTRAŽIVAČI BORA,
Ul. 3. oktobra 71
Tel. 030-444-241
www.mibor.rs
e-mail: mibor@ptt.rs
ekobor@ptt.rs
mibor@sezampro.yu
moriek@ptt.rs

Ekološki fond Bor
Kancelarija za zaštitu životne sredine Opštine Bor
Ul. Moše Pijade 5/III
Tel. 030 427-313
e-mail: zastita.zs@opstinabor.rs

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 18 Mar 2009 :  14:26:23  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
POZIVNICA
ZA
PREZENTACIJU
POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKIH DANA ŠUMA (21.3.), VODA (22.03.) I METEOROLOGIJE(23.03.)
PONEDELJAK, 23. MART 2009.
U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU U 18h


PROGRAM:

- 18:00h - 18:10h Uvodne napomene – Program Ekoloških dana Bora 2009 i Dana MI 2009 - Dragan Ranđelović, DMI

- 18:10h - 18:20h Prezentacija: Svetski dani šuma, voda i meteorologije kao značajni ekološki datumi – Ljiljana Marković Luković, Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor

- 18:20h – 18:30h Prezentacija: Prekogranični projekat saradnje „Reka Timok“ – Toplica Marjanović, Eko klub DMI Bor

- 18:30h - 18:40h Prezentacije mladih talenata: Kvalitet vode Brestovačke reke i Timoka - Centar za talente Bor

- 18:40h – 19:00h Kulturni program: Lutka predstava Lutkarske grupe „Poletarac“ OŠ „Dušan Radović“ Bor – Mirjana Nastić i Zorica StojanovskiORGANIZATORI:
-DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
- KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR
-EKOLOŠKI FOND OPŠTINE BOR


UČESNICI:
- CENTAR ZA TALENTE BOR
- OSNOVNA ŠKOLA „DUŠAN RADOVIĆ“
- SRBIJAŠUME – ŠUMSKA UPRAVA BOR
- NARODNA BIBLIOTEKA BOR
- OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
- MEDIJI
- NVO
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 03 Apr 2009 :  13:46:07  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
POZIVNICA
ZA PREZENTACIJU
POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKIH DANA FIZIČKOG KRETANJA ZA ZDRAVLJE (6.4.2009.) I ZDRAVLJA (7.4. 2009.)UTORAK, 7. APRIL 2009.
U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU U 18h


PROGRAM:


- 18:00h - 18:05h Pozdrav u ime Zdravstvenog centra Bor i Zavoda za javno zdravlje Zaječar

- 18:05h - 18:10h Prezentacija: Svetski dan zdravlja kao značajni ekološki datum – Snežana Čučović, Zdravstveni centar Bor

- 18:10h – 18:15h Prezentacija: Predstavljanje Hitne službe u Boru – Snežana Živković, Zdravstveni centar Bor

- 18:15h - 18:20h Prezentacije mladih talenata: Daunov sindrom - Centar za talente Bor

- 18:20h – 18:30h Kratki zdravstveni filmovi – Alergije, Sunčanica, Prelomi, Uganuća i dr.

- 18:30h – 18:35h Prezentacija izleta povodom Svetskog dana fizičkog kretanja za zdravlje – Sportski savez Bor

- 18:35h – 18:40h Program sajma lekovitog bilja i pčelinjih proizvoda 10. i 11. aprila u Sportskom centru – Bora Stanković, Turistička organizacija Bor

- 18:40h – 19:00h Kulturni program: Izložba i podela nagrada za najbolje likovne radove dece Ustanove za dečju zaštitu „Bambi“ i učenika OŠ „Sveti Sava“

ORGANIZATORI:
-DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
-KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR
-ZDRAVSTVENI CENTAR BOR I ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZAJEČAR
-GERONTOLOŠKO DRUŠTVO BOR
-EKOLOŠKI FOND OPŠTINE BOR

UČESNICI:
- SPORTSKI SAVEZ BOR, DTV PARTIZAN - SOKO
- CENTAR ZA TALENTE BOR
- OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ I OSTALE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
- USTANOVA ZA DEČJU ZAŠTITU „BAMBI“
- NARODNA BIBLIOTEKA BOR
- MEDIJI I NVO
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 30 Apr 2009 :  18:41:03  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U okviru programa "Ekodani Bora" tradicionalno se održava i Sajam lekovitog bilja. Ove godine Sajam je bio održan u novom prostoru Sportskog centra "Mladost", sadržaj je proširen pčelinjim proizvodima, u suorganizaciji je aktivno učestvovala i Turisatička organizacija. Evo jednog članka iz "Kolektiva" o ovogodišnjem Sajmu:

Šesti Sajam lekovitog bilja i pčelinjih proizvoda


Blagotvorni darovi prirode


P. Balašević: Nadam se da će fitoterapija i apiterapija uskoro i u Srbiji kao širom sveta zauzeti važno mesto u lečenju raznih bolesti. – Petnaestak izlagača iz Bora i okolnih sela, ali i gostiju sa strane


BOR. – Drago mi je što Bor ima tradiciju da šesti put organizuje sajam lekovitog bilja i pčelinjih proizvoda. Naš grad je poznat po rudarenju i preradi rude bakra i drugih metala, a u okolini je prelepa priroda koja pruža mogućnosti i za med i lekovito bilje, pa su ljudi rešili da iskoriste to bogatstvo prirode. Imajući u vidu da sam po struci lekar, nadam se da će fitoterapija i apiterapija, koje već zauzimaju važno mesto u lečenju raznih bolesti širom Evrope i sveta, i u Srbiji u skoroj budućnosti imati takav značaj. Takođe se nadam da ćete i vi koji to radite, imati još više uspeha u svom poslu – rekao je dr Predrag Balašević, predsednik Skupštine opštine Bor, 10. aprila, otvarajući dvodnevni Sajam lekovitog bilja i pčelinjih proizvoda u JU Sportski centar “Bor“.

Na Sajmu je svoje proizvode predstavilo petnaestak izlagača iz grada domaćina i okolnih sela – Društvo za lekovito bilje “Nana“, Aktiv lekovitog bilja “Menta“, Sanja Živković i Ivan Brndušić iz Bora, Mira Grujić iz Gornjana, Poljoprivredno gazdinstvo porodice Ganić iz Sumrakovca, Podrum porodice Jankucić iz Krivelja, ali i gosti sa strane – Dragica Milošević, Pčelinjak porodice Vasiljević i Udruženje ljubitelja prirode, lekovitog bilja i fitoterapije “Melisa“ iz Zaječara, Društvo za lekovito bilje “Dr Jovan Tucakov“ iz Soko Banje, Udruženje za lekovito bilje “Sarlah“ i “Dionis“ iz Pirota.

Organizatori Sajma su Turistička organizacija, Društvo za lekovito bilje “Nana“ i Sportski centar iz Bora.
J. S.

Izvor: List RTB Bor "KOLEKTIV", broj 2188/2189 od 30. aprila 2009., http://www.rtb.rs/media/kolektiv/Kolektiv2188.pdf
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 30 Apr 2009 :  18:46:31  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
A evo kako je "KOLEKTIV", čini nam se najpotpunije, opisao početak ovogodišnjeg programa "Ekodana Bora 2009.":

Novi ciklus Ekoloških dana Bora i Borskog okruga


“Svi smo u istom čamcu“


D. Ranđelović: Ove godine nastavljamo realizovanje ovog kompleksnog, multimedijalnog i partnerskog programa povodom 19 značajnih ekoloških datuma. – Obeleženi svetski dani šuma, voda, meteorologije, fizičkog kretanja i zdravlja. - Ciljevi projekta “Reka Timok“ – saradnja između Srbije i Bugarske radi zajedničkog upravljanja slivom ove reke. – Svetski dan zdravlja posvećen povećanju bezbednosti bolnica u vanrednim situacijama


BOR. – Ponovo smo na početku novog ciklusa Ekoloških dana Bora i Borskog okruga 2009. koji su, kao svojevrsna promocija ove sredine, već postali ekološki brend našeg grada. Nastavljamo ovaj kompleksni, multimedijalni i partnerski program povodom 19 značajnih ekoloških datuma, organizovanjem raznovrsnih aktivnosti, uz očekivanje da se i dalje uključuju novi učesnici, sadržaji i poruke – kazao je Dragan Ranđelović, predsednik Društva mladih istraživača, 23. marta, na prezentaciji u Narodnoj biblioteci u Boru.

Prvo promotivno veče bilo je upriličeno povodom obeležavanja svetskih dana šuma (21. mart), voda (22. mart) i meteorologije (23. mart). Ljiljana Marković Luković, iz Kancelarije za zaštitu životne sredine opštine Bor, najpre je istakla značaj šuma poredeći ih sa plućima planete.
-Povećanje površina pod šumama ima nemerljiv značaj za životnu sredinu. Resursima šuma treba upravljati na održiv način, kako bi se zadovoljile društvene, ekonomske, ekološke, kulturne i duhovne potrebe sadašnjih i budućih generacija. Svetski dan voda obeležava se i kao deo svetske kampanje Voda za život 2005 – 2015, o čemu rečito govori slogan “Bez obzira na to da li živimo uzvodno ili nizvodno, svi smo u istom čamcu“. Ovogodišnja tema dana voda je “Zajedničke vode – zajedničke mogućnosti – prekogranične vode“, a dana meteorologije “Vreme, klima i vazduh koji dišemo“.

Toplica Marjanović iz Eko - kluba DMI predstavio je međunarodni projekat “Reka Timok“, čiji su ciljevi razvoj komunikacije i saradnje između Srbije i Bugarske za definisanje ugovora o zajedničkom upravljanju basenom ove reke.
-Početni scenario pogleda u budućnost podrazumeva da se zagađenje voda i priobalja neznatno smanjuje, a uspostavlja se pogranična saradnja radi procene rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Korak dalje bi bio smanjeno zagađenje reke i priobalja, intenzivnije korišćenje zemljišta, izgrađeni sistemi za navodnjavanje i sprečeno zagađenje podzemnih voda – naglasio je Marjanović.

Potom su članovi Centra za mlade talente iz Bora prezentovali radove o kvalitetu voda Brestovačke reke i Timoka, a lutkarska grupa “Poletarac“ OŠ “Dušan Radović“ izvela je lutka - predstavu. Organizatori ove prezentacije bili su Društvo mladih istraživača, Kancelarija za zaštitu životne sredine i Ekološki fond opštine Bor.

Ekološki dani nastavljeni su 7. aprila obeležavanjem svetskih dana fizičkog kretanja za zdravlje (6. april) i zdravlja (7. april). Pozdravljajući prisutne u ime borskog Zdravstvenog centra, dr Slavica Petković je istakla da je ovaj datum najvažniji dan Svetske zdravstvene organizacije koji se obeležava od 1950, svake godine sa drugom temom, a u cilju povećanja svesti o značaju zdravlja.
-Ovogodišnja tema je “Spasite živote, učinite bolnice bezbednim u kriznim situacijama“ jer u vanrednim uslovima, kada su elementarne nepogode, upravo se očekuje brz i efikasan odgovor zdravstvenih ustanova i radnika. U takvim situacijama bolnice i domovi zdravlja su mesta sigurnosti i solidarnosti, a da bismo mogli da pružimo takav odgovor, neophodna je odgovarajuća oprema i edukovan kadar. Ulaganje u bezbednost zdravstvenih objekata predstavlja ulaganje u zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, što je jedan od najvažnijih ciljeva SZO – rekla je dr Petković.
Dr Dijana Miljković iz ZZJZ “Timok“ iz Zaječara istakla je da ova regionalna zdravstvena ustanova tokom cele godine vodi računa da ne dođe do vanrednih situacija, pa smatra da stalno merenje aerozagađenja u Boru možda jednog dana omogući dobar zaključak i veliki doprinos u tom smislu. Dr Snežana Čučović iz borskog Zdravstvenog centra govorila je o Svetskom danu zdravlja kao značajnom ekološkom datumu, a dr Snežana Živković je predstavila Službu hitne pomoći u Boru.
-U Službi je prošle godine obavljeno 17.876 pregleda, što sa onima na terenu iznosi 22.258. Prosečno mesečno pređemo 6.061 km. Broj saobraćajnih udesa 2008. bio je 66, a reanimacija 33 – istakla je Živkovićeva.
Usledila je prezentacija rada Centra za mlade talente o genetičkim anomalijama u slučaju Daunovog sindroma, a prikazani su i kratki zdravstveni filmovi o alergijama, sunčanici, prelomima i uganućima. Ljubiša Radivojević iz DTV Partizan – Soko govorio je o izletu do Brestovačke Banje, povodom Svetskog dana fizičkog kretanja za zdravlje, u kome je učestvovalo 60 učenika OŠ “Vuk Karadžić“. U kulturnom delu programa otvorena je izložba likovnih radova dece iz Ustanove za dečiju zaštitu “Bambi“ i OŠ “Sveti Sava“, a najbolji – Teodora Nikolov, Jelena Stanković, Iva Anđelović, Uroš Trailović, Aleksandar Živković i Filip Jenić nagrađeni su knjigama.
J. Stanojević

Izvor: List RTB Bor "KOLEKTIV", broj 2188/2189 od 30. aprila 2009., http://www.rtb.rs/media/kolektiv/Kolektiv2188.pdf
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 30 Apr 2009 :  18:49:32  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Evo kako se sve mogu obeležiti pojedini značajni ekološki datumi:

Povodom Dana planete Zemlje


Simboličan zastoj Topionice


TIR. – Povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, Topionica je tog dana zaustavila proizvodnju u prepodnevnim časovima. Na taj način, kako nam je rekao Toplica Marjanović, pomoćnik direktora TIR-a za zaštitu životne sredine, osim što redovno poštuje Akcioni plan smanjenja aerozagađenbosti i redukcije proizvodnje kada su povećane koncentracije sumpor – dioksida, Topionica je dala svoj doprinos obeležavanju ovog značajnog ekološkog datuma. Inače, ovaj simboličan čin dogovoren je u saradnji sa ekološkim udruženjem Eko agenda iz Bora.
J. S.

Izvor: list RTB "KOLEKTIV", broj 2188/2189, od 30. aprila 2009., http://www.rtb.rs/media/kolektiv/Kolektiv2188.pdf
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 04 May 2009 :  08:25:06  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Obeležen dan ustanove za decu "Bambi"


"ČAROBNI SNOVI PLANETE ZEMLJE"


Dan ustanove za decu "Bambi" tradicio0nalno je obeležen nizom manifestacija.

Obzirom da se Dan Ustanove poklapa sa Danom planete Zemlje, čitav program tematski i koncepcijski je bio posvećen ekološkom vaspitanju i borbi za čistu planetu.

Centralni deo programa je bila Svečana Akademija, održana 22. aprila u Muzičkoj školi, sa predstavom "Čarobni snovi planete Zemlje". Deca su kroz pesmu, igru i glumu prenela poruke znanja i ljubavi za čistu i zdravu planetu.

-Učestvovalo je oko stotinak dece iz sva četiri vrtića. Nadam se da smo uspeli da ostvarimo dečije snove i da odraslima prenesemo ono što mi snevamo u našem vrtiću, pa da i oni budu deo našeg sna koji je, naravno, ostvarljiv, naglašava Lidija Žikić, direktorka "Bambija".

Osim predstavom, dan ustanove je obeležen i izložbama dečjih radova u svim vrtićima i predstavom za decu "Jagodica Bobica".
Ljubica Mikša

Izvor: List "Borski problem", broj 157, str. 12., 28.04.2009.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 25 May 2009 :  12:21:18  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Obeleženi dani biodiverziteta i evropskih parkova


Svetski dan biodiverziteta 22. maj i evropski dan parkova 24. maj obeleženi su ove godine u Boru u okviru seminara o unapređenju seoskog turizma koji je održan u Brestovačkoj banji 23. i 24. maja.

Očuvane prirodne vrednosti jedan su od od najvažnijih motiva koji podstiču turiste da dođu u neku sredinu. Na seminaru za unapređenje turizma polaznici su prirodne vrednosti u užem i širem okruženju Bora istakli kao najvažniji motiv koji mogu ponuditi turistima. U bližoj okolini Bora postoje tri zaštićena područja očuvanih prirodnih vrednosti - Lazarev kanjon sa pećinama kod Zlota, Brestovačka banja kao kulturno-ambijentalna sredina i park prirode "Vrelo" kod Donja Bele Reke. Postoje pokrenute inicijative nevladinih organizacija i lokalne samouprave da se zaštite i Dubašnica i Malinik, odnosno Južni Kučaj, zatim Stol, Veliki i Mali Krš i Deli Jovan i dr.

U širem okruženju Bora su Nacionalni park Đerdap, park prirode Stara planina, Vratna, Rtanj i dr. koji su istovremeno i značajne turističke destinacije.

Novoformirano Udruženje domaćina u seoskom turizmu i smeštaju u domaćoj radinosti u Boru priključiće se inicijativama da se očuvaju postojeća zaštićena područja i zaštite i nova, i da se stave u funkciju održivog ekološkog turizma.

O seminaru vidi više na http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1139&whichpage=2
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Sep 2009 :  10:05:25  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun 2009. obeležen je i ove godine tradicionalno naučno-stručnim skupom "EKOLOŠKA ISTINA" koji je održan od 31. maja do 2. juna u Kladovu, u novom hotelu AQUASTAR DANUBE.

POred afirmisanih naučnih i stručnih radnika nastupili su i mladi talenti i istraživači Regionalnog centra za talente Bor u Sekciji naučnog podmlatka sa 12 radova ciji su izvodi objavljeni u Zborniku radova sa ovogodišnjeg skupa.

Organizatori Eko ist 2009. bili su Tehnički fakultet Bor, Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar i Društvo mladih istraživača iz Bora, a sponzori ministarstva nauke i životne sredine Srbije.

Više o Ekoist 2009 videti na sajtu Tehničkog fakulteta Bor www.ecoist.tf.bor.ac.rs
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Sep 2009 :  10:13:33  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Svetski dan čistih planina 26. septembar i Svetski dan turizma 27. septembar obeleženi su ove godine kroz dva programa u sklopu akcije "Očistimo Srbiju" koje je finansiralo Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje a realizovali Društvo mladih istraživača Bor i Asocijacija za razvoj grada.

Evo programa DMI Bor:

Program obeležavanja svetskih dana čistih planina i turizma (26. i 27. septembar 2009.) – završni deo programa „Planina Stol – ekološka oaza“


25.9. 2009. Petak

Odlazak grupe organizatora u 16 č na Stol

Večera

26.9.2009. Subota – Svetski dan čistih planina

Odlazak preostalih učesnika u 7:45 č

Prezentacija projekta istraživanja i zaštite lekovitog bilja na Stolu u 11 č (Stana Perčić – Udruženje ljubitelja lekovitog bilja Nana)

Prezentacija mogućnosti seoskog turizma u okruženju planine Stol u 12 č (Dragan Ranđelović, GRUPA 55, Udruženje domaćina za razvoj turizma u opštini Bor)

Ručak

Čišćenje i uređenje okruženja planinarskog doma Stol
Obilazak planinarskih i turističkih staza do vrha Stola, ponora, Malog Stola i dr.

Prezentacija i evaulacija izveštaja o realizaciji programa Planina Stol – ekološka oaza u 18 č (Kamp lider Vukobrat Kirhner)

Prezentacija etnoloških istraživanja u selima okruženja planine Stol u 19 č (Rukovodilac etnološkog kluba DMI Milica Kabić)

Večera

Zabavno veče

27.9. 2009. Nedelja – Svetski dan turizma

Doručak

Čišćenje i uređenje okruženja planinarskog doma Stol u 10 č
Obilazak planinarskih i turističkih staza do vrha Stola, ponora, Malog Stola i dr.

Povratak učesnika za Bor u 13,30 č


O programu "Planina Stol - ekološka oaza" koji je realizovan u sklopu MORIEK 2009. vidi vise na stranici ovog Foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1197
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 23 Sep 2009 :  10:25:59  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Asocijacija za razvoj grada sa partnerima obeležiće svetske dane čistih planina i turizma 26. i 27. septembra programom uređenja i čišćenja trase stare crnovrške pruge pod nazivom "Prugom zdravlja u susret prirode".

Evo programa aktivnosti:

"Prugom zdravlja u susret prirode"
26.-27-septembar 2009.Subota 26. septembar 2009.

Početak u 9 časova

Čišćenje duž staze-deponije
Čišćenje duž staze-raščišćavanje šiblja, rastinja
Uređenje I odmorišta-kaptaža izvora

Obeležavanje turističkom signalizacijom:
1.Kraj staze-Crni vrh kod spomenika-tabla i putokaz Bor 16 km
2.Putokaz kod obilaska staze 3 km od Crnog vrha
3.Putokaz-mala brana
4.Putokaz-Jezero (velika brana)-kormaroški zaliv
5.Putokaz-B.banja kod odmorišta
6.Putokaz X 3-Raskrsnica-Kormaroš
7.Putokaz Kormaroško brdo za Strelište
8.Putokaz-Bolnička ulica zadnje skretanje levo
9.Okretnica u bolničkoj-tabla
10.Dom Kulture-startna tabla
11.Okretnica Bor II- startna tabla
12.Putokaz-Za strelište kod dalekovoda
13.Putokaz-za banjsko polje
14.Česma na putu Bor-Žagubica-tabla i putokaz
15.Skretanje za malu branu-putokaz
16.Kod hotela Jezero-tabla

Markiranje staze:
1.Bolnica-Kormaroš-Strelište
2.Bolnica-Kormaroš (odmorište)-Banja
3.Bor II –Strelište
4.Raskrsnica za malu branu na stazi-Crni vrh

Uređenje priobalja jezera
Ručak i osveženje

Prevoz nazad: Jezero-Bor u 18 časova

Beleška Foto-video

Nedelja 27. septembar

Početak u 9 časova

Obeležavanje staza turističkom signalizacijom
Markiranje staza

Uređenje priobalja jezera
Ručak i osveženje

Prevoz nazad: Jezero-Bor u 18 časova

Beleška Foto-video

Saradnici u realizaciji ovog programa su MZ Napredak i JKP 3. Oktobar, Školarci-turizmolozi i odeljenje za zaštitu životne sredine, Odred izviđača R.J.Čoče, Udruženje akcijaša i ostali koji žele da se uključe.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 28 Sep 2009 :  09:46:41  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Učesnici MORIEK 2009., obeležavajući svetske dane čistih planina i turizma 26. i 27. septembar 2009, posvetili su vikend 25.-27.9. završnim aktivnostima i evaluaciji programa "Planina Stol - ekološka oaza" koji je finansijski podržalo MInistarstvo životne sredine i prostornig planiranja. Kroz četiri prezentacije ocenjena je realizacija programa i predložene aktivnosti u narednom periodu - od daljeg uređenja i čišćenja planine i okruženja, do razvoja seoskog turizma, branja lekovitog bilja i očuvanja tradicionalne kulture.

Učesnike su posetili novoizabrani predsednik i podpresednik Planinarskog društva "Crni Vrh" MIlivoje Rovčanin i Miodrag Pajić, koji su učestvovali u prezentacijama.

Ovaj vikend program i njegova realizacija najavljeni su i praćeni u emisijama lokalnih TV stanica (jutarnji programi i dnevne informativne emisije TV Bor i TV Sezam).
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 28 Sep 2009 :  14:23:25  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U utorak 29. septembra 2009. u Narodnoj biblioteci Bor sa početkom u 19 časova biće organizovana prezentacija aktivnosti povodom ovogodišnjih svetskih dana čistih planina i turizma, odnosno realizacije programa "OČISTIMO SRBIJU" na uređenju trase crnovrške pruge i uređenju planine Stol i okruženja.

Pored prezentacija realizovanih aktivnosti, biće otvorena i izložba razvoja omladinskog i volonterskog rada, a Asocijacija za razvoj Bora podeliće i zahvalnice učesnicima programa uređenja crnovrške pruge.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 22 Oct 2009 :  09:26:20  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Povodom Svetskog dana hrane 16. oktobra, Zdravstveni centar Bor - Služba za pružanje preventivnih usluga i patronažna služba, organizovali su preventivne preglede zaposlenih u Generalnoj direkciji RTB Bor, sa ciljem da se na osnovu pregleda najvažnijih zravstvenih indikatora ( krvni pritisak, telesna težina i visina, obim struka, indeks telesne uhranjenosti, šećer, trigliceridi i holesterol u krvi, procena faktora rizika i dr.) ukaže na štetnosti postojeđih načina ishrane i preporuče modeli zdrave ishrane.

Svetskli dan hrane je propraćen odgovarajućim informacijama na lokalnim TV i radio stanicama.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 10 Nov 2009 :  13:28:42  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Obeležavanje ovog ekološkog datuma do sada nije bilo obuhvaćeno programom EKOLOŠKI DANI BORA, tako da ostaje da se više upoznamo sa ciljevima i mogucim sadržajima, promoterima i organizatorima ovog ekološkog značajnog datuma, i da u narednim godimama organizujemo odgovarajuce obeležavanje.
Za sada prenosimo informacije iz medija o obeležavanju ovog datuma:


OBELEŽEN SVETSKI DAN ČISTOG VAZDUHA


U akciji "Zeleni gradovi Srbije", povodom obeležavanja Svetskog dana čistog vazduha, danas je zasađeno oko 2.500 stabala u više od 50 gradova Srbije u cilju povećanja zelenih, parkovskih površina. Loši vremenski uslovi, praćeni snežnim padavinama, nisu razlog za neodržavanje ove manifestacije i u Boru. Manifestacija jednostavno nije ni planirana.

Neobeležavanje Svetskog dana čistog vazduha u Boru čudi tim više što naš grad spada u sam vrh zagađenosti vazduha, vode i zemljišta u Srbiji (vidi merno mesto Gradski park- danas). Ali, zato se neplanskom gradnjom na nekoliko lokacija u gradu podižu objekti upravo na zelenim površinama, čime nestaju i postojeće zelene gradske oaze.

Akcija "Zeleni gradovi Srbije" održana je u 17 opština u Vojvodini, u devet beogradskih, 24 opštine u centralnoj Srbiji i jednoj na Kosovu.

Svetski dan čistog vazduha, 3. novembar obeležava se danas različitim manifestacijama u Srbiji, a tačno u podne u oko 50 opština organizovana je akcija sadnje četinarskog i listopadnog drveća. Akcija "Zeleni gradovi Srbije" ima za cilj da povećanje zelenih, parkovskih površina.

Osim sadnje, organizovan je i ekološko-edukativni program u organizaciji opština koje učestvuju u akciji. Akciju "Zeleni gradovi Srbije" organizuje Narodna kancelarija predsednika Republike, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, a podržava je i Institut za šumarstvo.

Izvor: Web portal Bor - SVE!, utorak, 03 novembar 2009., http://www.bor-sve.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52:obeleen-svetski-dan-istog-vazduha&catid=6:ekologija&Itemid=7
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 17 Nov 2009 :  07:52:49  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Svetski dan GIS-a


16. novembar 2009.

Programom Ekološki dani Bora 2009. predviđeno je obeležavanje Svetskog dana Geografskog informacionog sistema, koji se ove godine obeležava 18. novembra (sreda). Organizatori obeležavanja ovog značajnog ekološkog datuma su, pored DMI i kancelarije SO Bor za zaštitu životne sredine kao nosioci programa Ekoloških dana Bora, Tehnički fakultet u Boru i Kompjuter centar Bor kao stručne institucije, Grupa 55, a kao učesnici srednje skole, Centar za talente, NVO, mediji i drugi.

Prezentacija će biti održana u Medija centru Bor (Tržni centar Kocka, Kralja Petra I broj 23.) u sredu, 18. novembra, u 18 časova.

O ovom značajnom ekološkom datumu pogledajte više na sajtu www.gisday.com

Izvor: Medija centar Bor, 16. novembar 2009., http://www.mc.kcbor.net/2009/11/16/svetski-dan-gis-a/
Vrh strane
Strana: od 2 Prethodna tema Tema Sledeća tema  
Sledeca strana
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.19 sek. Timočka krajina na Internetu