Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Ekologija
 Mreža ekoloških informacionih resursa
 EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA 2007
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Naredna strana
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema
Strana: od 2

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 14 Jan 2007 :  13:43:23  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U Otseku za zaštitu životne sredine SO Bor, Društvu mladih istraživača Bor i drugim nosiocima otpočele su pripreme za usvajanje Programa EKOLOŠKIH DANA BORA I BORSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU.

Pozivamo sve zainteresovane nosioce ovih programa, učesnike i posetioce da daju predloge kako dalje razvijati ovu već tradicionalnu aktivnost u Boru i okruženju koja nesumnjivo značajno doprinosi podizanju ekološke svesti i znanja.

Ovaj Forum im stoji na raspolaganju

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 14 Jan 2007 :  20:39:57  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA 2007


Dani mladih istraživača Bora, u okviru kojih je pokrenuto pre desetak godina obeležavanje značajnih ekoloških datuma, prerasli su u toku 2003. i 2004. godine kroz LEAP proces u EKOLOŠKE DANE BORA. Od 2005. godine ovaj program se realizuje kao EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA u okviru LEAP procesa u Borskom okrugu.
U 2007. nastavlja se realizovanje ovog kompleksnog programa uz očekivanje da se uključe novi nosioci i učesnici, novi sadržaji i poruke.

1. Svetski dan vodenih područja 2 februar (petak) - World Wetlands Day

Tema za 2007.: Fish for tomorrow? ( vidi više na
http://www.ramsar.org/wwd/7/wwd2007_index.htm )

Promocija projekta dalje zaštite, turističke valirizacije i istraživanja Zlotskih pećina.
Aktivnosti: Promotivni skup u Narodnoj biblioteci Bor, TV i radio prilozi, obilazak Lazareve pećine
Nosioci programa: Speleološki klub “Bradan” - DMI, Otsek za zaštitu životne sredine opštine Bor , Turistička organizacija Bor

2. Svetski dan energetske efikasnosti 28.2.- 2.3.2007. ( sreda - petak) - World Sustainable Energy Day WSED
Tema za 2007.: Kombinacija više programa – Energetska budućnost 2030, Ruralni razvoj i održiva energija i dr. ( vidi na http://www.wsed.at/ i http://www.energiesparverband.com/esv/index.php?id=217&L=1 )

Aktivnosti: školske aktivnosti, promotivni skup NB, TV i radio prilozi

Nosioci programa: Otsek za zaštitu životne sredine, škole, Ustanova za dečju zaštitu, Direkcija za izgradnju grada, JP Toplana, JP ŠRIF, Radio astronomski klub DMI i dr.


3. Svetski dan voda 22. mart (četvrtak) – World Water Day WWD

Tema za 2007. je 'Coping with Water Scarcity': Izboriti se sa nedostatkom/oskudicom vode
( vidi sajt http://www.unesco.org/water/water_celebrations/ )
čiji je ovogodišnji organizator Organizacija UN za hranu i poljoprivredu FAO http://www.fao.org/
Aktivnosti: Izlet na Timok, promotivno veče u Narodnoj biblioteci 21. marta, prezentacija rezultata projekta DMI “Povećanje pristupa informacijama i učešća javnosti o odlučivanju o životnoj sredini, posebno o vodama”, TV i radio prilozi
Aktivnosti pratiti na sajtu www.mibor.rs i diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs i na sajtovima škola i dr.
Nosioci programa: Fondacija “Dr Berislav i Mira Ristić” i DMI, Ekoagenda, škole i klubovi mladih istraživača u njima, Narodna biblioteka, , JP Vodovod, JP Bogovina


4. Svetski dan meteorologije 23. mart (petak) WMD
Tema za 2007.: Meteorologija polova: razumevanje globalnih uticaja
Organizator obeležavanja ovog datuma je Svetska meteorološka organizacija (vidi http://www.wmo.int/wmd/ )
Nosilac: Odelenje za klimatologiju Instituta za bakar, Otsek za zaštitu životne sredine opštine Bor, DMI
Aktivnosti: Povezati obeležavanje ovog datuma sa Svetskim danom voda

5. Sajam lekovitog bilja 5. i 6.aprila (četvrtak - petak)

Sajam će biti organizovan u suorganizaciji sa Udruženjem ljubitelja lekovitog bilja “Menta” Bor i Udruženjem za lekovito bilje Srbije “Dr Jovan Tucakov” u Narodnoj biblioteci Bor.
Aktivnosti:
- Izložba lekovitog bilja, literature i dosadašnjih istraživačkih rezultata o lekovitom bilju, prezentacije i predavanja o lekovitom bilju itd.
- Promocija “Mente”, drugih uruženja ljubitelja lekovitog bilja i njihovih programa
- Posebne TV i radio emisije
Aktivnosti povezati sa Svetskim danom kretanja za zdravlje i Svetskim danom zdravlja.
Nosioci: Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, Farmakognozijski klub DMI, Sekretarijat za privredu SO Bor,

6. Svetski dan fizičkog kretanja za zdravlje 6. april (petak)
World Physical Activity Day - Agita Mundo


Temu i sadržaje ovog programa videti na sajtu http://www.agitasp.com.br/

Tema 2007:

Aktivnosti: pešačenje, sport, branje lekovitog bilja i dr. , povezati sa obeležavanjem Svetskog dana zdravlja
Nosilac programa u Boru: Sportski savez, DTV Partizan - SOKO, Planinarska društva, Odred izviđača, Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, DMI, mediji

7. Svetski dan zdravlja 7. april (subota) – World Health Day WHD

Tema za 2007.:
( vidi http://www.who.int/world-health-day/2006/en/index.html )

Aktivnosti: Zdravstveni blic, promotivni skup NARODNA BIBLIOTEKA, škole, posebne TV i radio emisije
Aktivnost pratiti na sajtu Zdravstvenog centra Bor www.zcbor.com i sajtu DMI www.mibor.rs i diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs
Zdravstveni centar predložiće za obeležavanje pojedine značajne zdravstveno ekološke datume kao što je Dan borbe protivu pušenja i dr.
Nosilac programa u Boru: Zdravstveni centar Bor, DMI, OŠ «9. brigada», JP ŠRIF, Gerontološko društvo, Klub “Mozaik” i ostali partneri

8. Svetski dan planete Zemlje 22. aprila (nedelja) Earth day

Tema za 2007:
Okvirne teme: voda, zdravlje, ekološki trag, edukacija građana http://www.earthday.org/resources/ED2007.aspx
Aktivnosti: programi u obdaništima i školama, izlet u okolinu, promotivni skup NB, skup ekoloskih NVO, posebne TV i radio emisije
Nosioci programa u Boru: Ustanova za decu “Bambi”, škole, mediji, ekološke NVO: DMI, Planinarska društva, Ekološki pokret “Dubašnica”, i dr.

9. Svetski dan biodiverziteta 22. maja (utorak)

Tema za 2007.: BIODIVERZITET I KLIMATSKE PROMENE
(vidi: http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2007.shtml )

Aktivnosti: Izlet 19.-20. ili 26.-27. na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB, škole, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: DMI Bor, škole, mediji, Otsek za zaštitu životne sredine,

10. Evropski dan parkova 24. maj (četvrtak)

Tema za 2007.: 'Living Working Landscapes'

Ovaj datum povezati sa obeležavanjem svetskog dana biodiverziteta i inicijativama za zaštitu Stola, Velikog i Malog Krša, Južnog Kučaja i dr. Programe obeležavanja povezati sa aktivnostima Nacionalnog parka “Đerdap”
Vidi sajt www.europarc.org/international/data/edp.htm i www.europarc.org/international/europarc.html

Aktivnosti: Izlet 19.-20. ili 26.-27. na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB i dr. Aktivnosti povezati sa obeležavanjem Svetskog dana biodiverziteta.

Nosilac programa: DMI, planinarska društva, škole, mediji, Turistička organizacija, Otsek za zaštitu životne sredine SO Bor, Srbijašume i drugi staraoci i korisnici zaštićenih prirodnih predela

11. Svetski dan zaštite životne sredine 5. juna (utorak) WED
Tema u 2007. godini je Melting Ice – a Hot Topic? Topljenje leda – vruća tema?
( vidi http://www.unep.org/wed/2007/english/About_WED_2007/index.asp )

Organizator obeležavanja ovog datuma je UNEP – Agencija UN za životnu sredinu.
Aktivnosti: škole, promotivni skup, naučno-stručni skup “Ekološka istina”, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa u Boru: Društvo mladih istraživača Bor, Tehnički fakultet, Zavod za zaštitu zdravlja “Timok”, Odeljenje za zaštitu životne sredine SO Bor, JP ŠRIF

12. Međunarodni dan DUNAVA 29. juna (petak)
Posebno značajan ekološki datum je novouvedeni Međunarodni dan Dunava 29. jun (vidi sajt: www.danubeday.org )
Obeležavanje ovog datuma treba povezati sa dekadom UN «Voda za život». Takodje u obeležavanju ovog datuma treba ostvariti saradnju sa ostalim opštinama Borskog okruga.

Aktivnosti: promotivni skup NB, izlet na Dunav i pritoke, prezentacija rezultata projekta vezanih za vode ”, foto i likovni konkurs i izložbe, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa: Ekološki klub Društva mladih istraživača, Fondacija «Dr Berislav i Mira Ristić», JP ŠRIF, JP Bogovina, Otsek za zaštitu životne sredine

13. Evropska noć slepih miševa 25/267. avgust (subota/nedelja)

O ovoj ekološkoj manifestaciji vidi na
http://www.eurobats.org/news_events/european_bat_night.htm
Aktivnosti: poseta zlotskim pećinama i markiranje slepih miševa, promotivni skup, posebne TV i radio emisije

Nosioci: Speleološki klub “Bradan” i Speleološki edukativno istraživački centar Lazareva pećina, DMI, JP ŠRIF.

14. Svetski dan čistih planina 26. septembra (sreda)
Temu povezati sa inicijativama za zaštitu i uređenje očuvanih planinskih prostora u okolini Bora.
Aktivnosti: izlet 22.-23. ili 29. – 30. na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB
Aktivnosti pratiti na sajtu DMI www.mibor.rs i diskusionom Forumu www.forum.mibor.rs
Nosilac programa: Planinarska društva, DMI, Srbijašume, Otsek za zaštitu životne sredine, Turistička organizacija, skole

15. Svetski dan (eko) turizma 27. septembar (četvrtak) WTD

Tema za 2007.: Tourism opens doors for women
Ovaj datum povezati sa svetskim danom čistih planina i inicijativama za turističku valorizaciju pojedinih područja u okolini Bora
Vidi sajt
http://www.traveldailynews.com/new.asp?newid=26519&subcategory_id=95 i www.world-tourism.org/wtd/eng/menu.html

Aktivnosti: izlet 22.-23. ili 29. – 30. na Stol ili Dubašnicu , promotivni skup

Nosilac programa: Turistička organizacija, Ekonomsko-trgovinska škola, Planinarska društva, DMI, Sportski centar, Ustanova za dečju zaštitu, Turističke agencije, ugostitelska preduzeća, Otsek za zaštitu životne sredine, organizacije žena

16. Svetski dan staništa (habitat) prvi ponedeljak u oktobru (1. oktobar )

Tema za 2006:
Web sajt www.unhabitat.org , http://www.unhabitat.org/whd/2005/default.asp

Aktivnosti: promotivni skup NB

Nosilac: Otsek za zaštitu životne sredine i Direkcija za izgradnju opštine Bor, DMI

17. Svetski dan zaštite divljih životinja 4. oktobra (četvrtak)

Ostvariti saradnju sa Lovačkim društvom i Srbijašume radi definisanja programa obelezavanja ovog datuma.
Vidi sajt http://www.worldanimalday.org.uk/index.asp

Aktivnosti: aktivnost povezati sa obeležavanjem svetskog dana staništa
Nosioci: DMI, Lovačka društva, Srbijašume, otsek za zaštitu životne sredine

18. Svetski dan hrane 16. oktobra ( ponedeljak ) WFD
Tema za 2007:
( vidi http://www.fao.org/wfd/2006/whatis.asp ).

Aktivnosti: promotivni skup NB, škole, mesne zajednice,

Nosioci: Ekonomsko-trgovačka i Tehnička škola i dr. ŠKOLE, DMI Bor, Pokret za zaštitu potrošača, Otsek za zašđtitu životne sredine, Odeljenje SO Bor za poljoprivredu, Udruženje pčelara i dr.


19. Svetski dan urbanih regija 8. novembra (četvrtak)
Vidi sajt: http://www.planning.org/worldtown/index.htm

Aktivnosti: promotivni skup NB

Nosioci: Odeljenje za urbanizam i Otsek za zaštitu životne sredine SO Bor, Direkcija za izgradnju, DMI, škole
Sa ovim datumom povezati obeležavanje 16 novembra - Svetskog dana Geografskog informacionog sistema (GISDAY), vidi sajt www.gisday.com

20. Međunarodni dan planina 11.decembar ( utorak) IMD
Vidi sajt: http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp

Aktivnosti: izlet 8.-9. na okolne planine, promocija prirodnih i turističkih potencijala borskih planina
Nosioci: Planinarska društva, Turistička organizacija Bor, DMI Bor, Otsek za zađštitu životne sredineSvi nosioci i učesnici obeležavanja pojedinih ekoloških datuma, Društvo mladih istraživača Bor i Otsek za zaštitu životne sredine opštine Bor treba da obezbede, samostalno ili preko gradske mreže ekoloških informativnih resursa, praćenje navedenih sajtova kako bi se prikupili potrebni materijali sa pripremu programa, kao i da obezbede da se planirane aktivnosti i njihovi rezultati predstave na stranicama ovih sajtova.
Svaki organizator pratice aktivnost na svom sajtu i na stranicama diskusionog Foruma www.forum.mibor.rs a ukupnu aktivnost pratiće Društvo mladih istraživača na stranicama svoga sajta. Organizacija programa obeležavanja značajnih ekoloških datuma biće maksimalno koordinirana preko Otseka za zaštitu životne sredine opštine Bor i gradske mreže ekoloških informacionih resursa, kao i komunikacija DMI.
Potrebno je u pripremu i realizaciju svih gore navedenih programa više uključiti profesore i studenta sa ekoloških smerova na Tehničkom fakultetu u Boru, kao i profesore i učenike ekološkog usmerenja Tehničke škole u Boru, kao i uopšte zavisno od teme profesore i učenike svih škola koje takve teme obrađuju.
Program je otvoren za dopunu novim značajnim datumima koje treba obeležiti.
Prilikom organizacije programa obeležavanja ovih datuma potrebno je uspostaviti saradnju sa drugim zainteresovanim institucijama, medijima, lokalnim zajednicama i državnim organima i institucijama koji su nosioci programa obeležavanja na nacionalnom nivou
Napomena: Konkretne aktivnosti i nosioci programa u ostalim opstinama Borskog okruga (Negotin, Kladovo i Majdanpek) utvrdiće se u tim sredinama

Predlagači programa: Društvo mladih istraživača Bor
Otsek za zaštitu životne sredine SO Bor
Gradska mreža ekoloških informatičkih resursa


MLADI ISTRAŽIVAČI BORA:
Ul. 3. oktobra 71
Tel. 030-444-241
www.mibor.rs
e-mail:
mibor@ptt.rs
ekobor@ptt.yu
mibor@sezampro.yu
infobor@sezampro.yu

Otsek za zaštitu životne sredine opštine Bor
Ul. Moše Pijade 5/III
Tel. 030 427-313
e-mail:leapbor@ptt.yu
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 03 Feb 2007 :  22:16:26  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Od Otseka za zaštitu životne sredine opštine Bor dobili smo sledeću poruku:

Postovani saradnici,

Obavestavamo vas da ce se povodom obelezavanja svetskog dana vlaznih podrucja odrzati prezentacija u Narodnoj biblioteci u Boru, ponedeljak 5.02.2007 u 18h na temu "RIBARENJE ZA BUDUCNOST“.
Prezentacija obiluje interestantnim sadrzajima i pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruze.

Odsek za privredu i
zastitu zivotne sredine

EKOLOŠKI DANI BORA
2007
POZIVNICA
ZA
SVETSKI DAN VLAŽNIH PODRUČJA – 2. FEBRUAR

TEMA: Ribarenje za budućnost

Prezentacija će biti održana u ponedeljak, 5.februara 2007. godine u Narodnoj biblioteci u Boru u 18 h.
PROGRAM


Prateći sadržaj – učenici Muzičke škole “Miodrag Vasiljević”

1. „Svetski dan vodnih/vlažnih površina, Ramsarska konvencija“
LJ. Marković Luković – stručni saradnik odseka za zaštitu životne sredine opštine Bor – 5 min.
2. “Buduća ministarska konferencija o životnoj sredini” – Toplica Marjanović – predstavnik DMI – 5min.
3. Prezentacija Organizacije sportskih ribolovaca “Rudar” Bor – predsednik Srđan Perić – 15 min.
4. “Projekat istraživanja Lazareve pećine” - R. Mišić – predstavnici speleološko-istraživačko-edukativnog centra (klub “Bradan”) – 10 min.
5. Prezentacija “Zdrava hrana” – Snežana Jandrlić-makrobiotičar, Goran Kojić –glavni i odgovorni urednik časopisa “Zdrav život”

INICIJATORI:
• DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
• LEAP KANCELARIJA BOR

ORGANIZATORI:
• ODSEK ZA PRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR
NOSIOCI I SARADNICI
• SPELEOLOŠKI KLUB „BRADAN“
• DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
• UDRUŽENJE RIBOLOVACA “RUDAR”
• PREDSTAVNICI LISTA “ZDRAV ŽIVOT”

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 25 Feb 2007 :  22:15:50  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Kao sastavni deo programa Ekološki dani Bora i Borskog okruga 2007. realizovaće se i ovogodišnji Dani mladih istraživača Bora 2007. -"TIMOK 77" koji su ove godine posvećeni jubileju - tridesetogodišnjici prve republičke omladinske istraživačke akcije "Timok 77" (vidi na adresi ovog Foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1038 )
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 22 Mar 2007 :  16:24:03  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
POZIVNICA
ZA
PREZENTACIJU
POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA VODA(22.03.) I METEOROLOGIJE(23.03.)


PROGRAMSKE AKTIVNOSTI


ČETVRTAK, 22.03.2007. U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU U 18hTEME: Za dan voda: Borba sa nedostatkom vode
Za dan Meteorologije: Polarna meteorologija

IZLOŽBA POVODOM 30 GODINA OIA TIMOK ’77.


- 18:00h - 18:10h Uvodna reč – Ljiljana Marković-Luković, stručni saradnik u Odseku za privredu i zaštitu životne sredine
- 18:15h - 18:25h Baza podataka o vodama– predstavnik DMI
- 18:30h - 18:40h Rezultati: Kvalitet vode Crnog Timoka – potpredsednik DMI
- 18:45-18:55h Prezentacija: Elektromagnetni model klimatskih pojava regiona – radio-astronomski klub DMI - Žan Disterlo

ORGANIZATORI:
-DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
-ODSEK ZA PRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR


UČESNICI:
-ODSEK ZA PRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR
- NARODNA BIBLIOTEKA BOR
-KLUBOVI DMI
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 05 Apr 2007 :  16:03:06  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
IV SAJAM LEKOVITOG BILJA U BORU

Narodna biblioteka


PROGRAM SAJMA


SREDA 11. APRIL

- 08:00h - Prijavljivanje učesnika i sredjivanje štandova
- 10:00h - Svečano otvaranje sajma – pozdravna reč (predstavnik Opštine Bor, predstavnik Narodne biblioteke, Društva za lekovito bilje „Nana“, obilazak štandova, posluženje i degustacija čajeva.
- 11:00h -11:30h - Predavanje o gajenju lekovitog i bilja – Ljubiša Radovanović iz Suvog Dola
- 11:30h -12:00h – Predavanje, plasiranje i otkup lekovitog bilja – Nebojša Stanojević predsednik društva dr Jovan Tucakov
- 12:00h -12:30h– Predavanje o lekovitim svojstvima meda, mleča, polenovog praha i propolisa – Dragan Vasiljević Zaječar
- 12:30h -13:00h – Predavanje o zdravstvenoj ispravnosti čajeva – Stojanka Perčić
- 13:00h -16:30h – Predavanja o lekovitom bilju za organizovane grupe školske dece – Stojana Perčić predsednik Društva za lekovito bilje „Nana“ iz Bora
- 16:30h-17:30h - Prezentacije ostalih izlagača predviđenih za 11.april

ČETVRTAK 12. APRIL

- 10:00-17:00h - Predavanje za organizovane grupe školske dece
- 17:00h - Prezentacija ostalih učesnika na Sajmu koji žele da upoznaju građane Bora sa svojim aktivnostima i ciljevima rada
- 20:00h - Zatvaranje sajma

SA ZADOVOLJSTVOM VAS POZIVAMO DA BUDETE UČESNIK SAJMA
DODJITE DA NAM SE PRIDRUŽITE!!!!

ORGANIZATORI, NOSIOCI I SARADNICI:

-Društvo za lekovito bilje „Nana“ Bor
-Aktiv ljubitelja lekovitog bilja „Menta“ Bor
-Društvo mladih istraživača Bor
-Narodna biblioteka Bor
-Odsek za privredu i zaštitu životne sredine opštine Bor
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 05 Apr 2007 :  22:51:23  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
SVETSKI DAN FIZIČKOG KRETANJA ZA ZDRAVLJE
6.APRIL
SVETSKI DAN ZDRAVLJA
7.APRILP O Z I V N I C A


U SREDU 11. APRILA 2007. U 18h U NARODNOJ BIBLIOTECI U BORU, U OKVIRU MANIFESTACIJE „EKOLOŠKI DANI BORA“ OBELEŽIĆE SE OVI ZNAČAJNI SVETSKI DATUMI


PROGRAM:


Recitovanje predstavnika O.Š. „Dušan Radović“ na temu zdravlja i sporta
-u 18:00h – Uvodna reč – Odsek za privredu i zaštitu životne sredine-Ljiljana Marković Luković,
– 18:05h – prezentacija „Uticaj prizemnog ozona na zdravlje stanovnika Bora (jun-avgust 2004) „ – Žan Disterlo
-u 18:15h – „Pravilna ishrana“predstavnici Ekonomsko-trgovinske škole – Natalija Jović, Jelena Golubić i Sandra Velić
–u 18:30h – „Meteoropatija Opštine Bor-Boljevac 2003-2004“- Dr.Milivoje Rilak i „Stojeći talasi uzročnici meteoropatije“-Žan Disterlo
-u 18:45 – Sportski savez Opštine Bor – predstavnik Davor Milanović

OČEKUJEMO VAS!


ORGANIZATORI:
Odsek za privredu i zaštitu životne sredine

GLAVNI NOSIOCI I SARADNICI:
Ekonomsko-trgovinska škola
Dom zdravlja
Sportski Savez
DMI

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 17 Apr 2007 :  22:52:33  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Četvrti sajam lekovitog bilja


Moć prirode


BOR. – U borskoj Narodnoj biblioteci, 11. i 12. aprila, održan je Četvrti sajam lekovitog bilja. Ako je suditi po programu, njegova misija, kao i prethodnih, bila je bolje upoznavanje samog izgleda lekovitog bilja, ali mnogo više njegovih moći u očuvanju zdravlja, pa i lečenju raznih obolenja.

Tako su za prvi dan Sajma bila predviđena predavanja LJubiše Radovanovića iz Suvog Dola kod Žagubice o gajenju lekovitog bilja, Nebojše Stanojevića, predsednika društva “Jovan Tucakov”, o plasiranju i otkupu lekovitog bilja, Dragana Vasiljevića iz Zaječara o lekovitim svojstvima meda, mleča, polenovog praha i propolisa. Stojana Perčić, predsednik društva za lekovito bilje “Nana” iz Bora, najpre je govorila o zdravstvenoj ispravnosti čajeva, a potom, organizovanim grupama školske dece, uopšte o lekovitom bilju.
Predavanja za školarce nastavljena su i narednog dana, kao i prezentacije učesnika sajma koji su želeli da upoznaju građane Bora sa svojim aktivnosti i ciljevima.

Organizatori, nosioci i saradnici sajma bili su borsko Društvo za lekovito bilje “Nana” i Aktiv ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, Društvo mladih istraživača, Narodna biblioteka, kao i Odsek za privredu i zaštitu životne sredine opštine Bor.
LJ. A.

Izvor: List RTB Bor "Kolektiv", petak 13. april 2007.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Apr 2007 :  12:40:42  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Uočili smo da se programi Ekoloških dana Bora već godinama prate u Letopisu Narodne biblioteke Bor (sada dostupan na
Internetu na adresi www.biblioteka-bor.org.yu ) što je i logično jer ne samo što se najveći deo ovih programa odvija u prostoru Narodne biblioteke (Informativno odeljenje) već je NB Bor istovremeno i stalni suorganizator ovih programa (najčešće pratećim izložbama literature koja se odnosi na temu određenih značajnih ekoloških datuma, ali i na druge načine).
Jedan broj programa Ekoloških dana Bora i Borskog okruga koji su se odvijali u Narodnoj biblioteci Bor nije naveden u letopisu pa evo prilike da se dopuni letopis i iskoriste podaci navedeni u ovom Forumu za neke od ranijih Ekoloških dana:

Ekološki dani Bora i Borskog okruga 2006 http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=875

Ekološki dani Borskog okruga 2005 http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=599

Ekološki dani Bora http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=338

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 01 Jun 2007 :  19:22:07  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Na Sajmu lekovitog bilja u Boru


«Vilino sito» na Staroj planini


-Volimo prirodu i lekovito bilje, zaljubljeni smo u Staru planinu, Rtanj, Miroč, Tupižnicu, Homolje. Ubeđeni smo u reči dr Tucakova da u istočnoj Srbiji rastu najlekovitije biljke u bivšoj Jugoslaviji. Beremo maline, kupine, hajdučku travu, majčinu dušicu, plućnjak, borovnice ... Ne bavimo se prodajom, sakupljamo bilje za sebe, svoje prijatelje i Udruženje. Deset godina se družimo, pomažemo ljudima – pričaju nam sakupljači lekovitog bilja i Zaječara, organizovani u Udruženje «Melisa», najzastupljenije na ovoaprilskom Četvrtom sajmu lekovitog bilja u Boru.
Vanilka Milkić najčešće odlazi na Miroč gde sakuplja plodove divljih kupina i borovnice. Tamo u društvu sa svojim penzionerima provodi po ceo dan, a do sledćeg vikenda prepričava dogodovštine sa susedima i rođacima.
-Još kao dete obožavala sam cveće i biljke. Kad odemo na Miroč ili Deli Jovan usamim se, ostavim društvo i kao pustolov krenem da istražujem teren. Na Staroj planini pronašla sam «Vilino sito», jedinstvenu biljku koju do tada nigde nisam videla. U «Melisi» okupljamo 120 članova, sastajemo se i razgovaramo o pojedinim biljkama. Članarina nije vekila – 150 dinara godišnje – kaže Mirjana Petrović.
Dragica Milošević iz Zaječara je penzionerka Preuzeća za puteve. Njen početak sakupljanja lekovitog bilja i spravljnja melema donekle je neuobičajen.
-Biljke sam najprisnije upoznala i prihvatila ih i za ceo život od kada su me kao dete prvi put okupali u čaju od bosioka. I danas preporučujem majkama da isto učine kako bi se kod mališana izbegla kožna oboljenja. Bosiok je božja biljka. Kod najtežih plućnih oboljenja čaj od bosioka je najefikasniji. U dva litra vode stavi se ova biljka i ne dira 148 sati. Pije se 40 dana nakon čega pluća postaju zdrava i kao da boljke nikad nije ni bilo. Spravljm i sapune protiv gljivičnih oboljenja, zadebljanja na petama, žuljeva. Ovi proizvodi nemaju nazive, mada moja ćerka stavlja etikete u vidu deklaracija – govori Miloševićeva pokazujući sapun protiv peruti u kojem su sastojci pivo i maslinovo ulje.

Na borskom sajmu lekovitog bilja, u holu Narodne biblioteke, našli su se izlagači, sem domaćina i nekoliko predstavnika susednog Zaječara, i uzgajivači iz Žagubice, Soko - Banje i Boljevca. Među ovom malom, ali odabranom ekipom, najpoznatiji je Ljubiša Radovanović iz Suvog dola. On već više godina uzgaja ehinaceu, biljku donetu pre jednu deceniju iz Amerike. Kod nas je nema u prirodi. Njeno prvo svojstvo je izuzetno jačanje imuniteta organizma. U farmaceutuskoj industriji od ehinacee prave se imuno - kapi. Efikasna je i kod sprečavanja virusa.
-Sarađujem sa Institutom «Josif Pančić». Uzgajao sam 60 ari ehinacee, a sada se spremam da zasejem još 30 ari. Okopava se kao kukuruz. Tri godine je na jednom mestu, a lekovita je cela biljka. Na kraju se vadi koren. Jedan deo prinosa preradim u čaj, malo pridodam i u med od bagremovog cveta – objašnjava Radovanović.
B.F.

Antrfile:
Kao kukuruz


Ljubiša Radovanović pedantno je izračunao kako sa 90 ari ehinacee može čisto da zaradi 2.000 evra. To je za njegovo četvoročlano domaćinstvo unosan posao.
-Da sam na ovoj površini uzgajao bilo koju ratarsku kulturu ne bih imao koristi. Ovako, ne što dobro prolazim radeći na svojoj njivi, nego postajem poznat i izvan svog mesta – ne krije zadovoljstvo Radovanović polkanjajući znatiželjnicima začin za jelo «origano».


Izvor: Nova timočka revija, broj 230 - 15.april 2007 http://www.krimirevija.co.yu/tkr/e107_plugins/content/content.php?content.25

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 01 Jun 2007 :  19:44:45  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U utorak 22. maja u sklopu programa Dani mladih istraživača Bora 2007. realizovan je i deo programa Ekoloških dana Bora i Borskog okruga posvećen Svetskom danu biodiverziteta (22. maj ) i Evropskom danu parkova ( 24. maj ).

O nastanku, ciljevima obeležavanja i ovogodišnjim temama ovih značajnih ekoloških datuma u Narodnoj biblioteci Bor prezentacije su imali predstavnici Ekonomsko-trgovinske škole iz Bora ( Nataša Ranđelović, prof. biologije i njene učenice)

U nastavku programa obeležena je tridesetogodišnjica prve republičke istraživačke akcije mladih istraživača Srbije "Timok 77" u okviru koje je realizovan i program istraživanja biodiverziteta u okolini Krivelja pored Bora ( prezentacija Zorana Petrovića iz DMI Bor). Otada pa sve do današnjih dana istraživanja i zaštita biodiverziteta i drugih prirodnih vrednosti su stalni sadržaj aktivnosti Društva mladih istraživača Bora.

Takođe, priređena je i izložba novinskih članaka i fotografija o akciji "Timok 77", kao i literature o tridesetogodišnjim aktivnostima Društva mladih istraživača Bor iz Zavičajnog fonda Narodne biblioteke Bor.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 01 Jun 2007 :  19:50:03  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Svetski dan zaštite životne sredine 5. juni, obeležen je organizovanjem XV naučno stručnog skupa "Ekološka istina 2007" od 27. do 30. maja u Sokobanji. Organizatori skupa su Tehnički fakultet i Društvo mladih istraživača iz Bora, Zavod za javno zdravlje "Timok" i Centar za poljoprivredna istraživanja iz Zaječara i Fakultet zaštite na radu iz Niša.

Više o ovogodišnjem skupu vidi na adresi ovog Foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1028

Otsek za zaštitu životne sredine SO Bor obeležio je ovaj značajni ekološki datum izletom u Brestovačku banju učenika seoskih osnovnih škola koje su bile obuhvaćene ciklusom obuke o upravljanju otpadom.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 24 Sep 2007 :  15:43:56  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
POZIVNICA
ZA
PREZENTACIJU
POVODOM OBELEŽAVANJA SVETSKOG DANA TURIZMA(27.09.) I ČISTIH PLANINA(26.09.)
ČETVRTAK, 27.09.2007. U NARODNOJ BIBLIOTECI BOR U 18h


PROGRAM- 18:00h - 18:10h Svetski dani turizma i čistih planina – predstavnik Odseka za zaštitu životne sredine SO Bor

- 18:15h - 18:30h Projekat «Preporod tajanstvenog istoka» – kraći video film i prezentacija - predstavnici Resurs centra Bor

- 18:30h - 18:45h Turistički potencijali Bora – predstavnik Turističke organizacije Bor

- 18:45-18:55h Obeležavanje Svetskog dana planina – program vikend izleta na Stol - predstavnik Društva mladih istraživača

ORGANIZATORI:
- DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
- ODSEK ZA PRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOR
- RESURS CENTAR BOR
- TURISTIČKA ORGANIZACIJUA BOR
- PLANINARSKO DRUŠTVO «CRNI VRH» BOR
- NARODNA BIBLIOTEKA BOR

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 16 Oct 2007 :  22:21:46  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U subotu 29 septembra 2007. Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Planinarskim društvom "Crni vrh" Bor, OŠ "Dušan Radović" i Ekonomsko-trgovinskom školom, organizovalo je izlet na planinu Stol. Pored većeg broja učenika i mladih, učesnici su bili i članovi Društva ljubitelja lekovitog bilja "Menta" i Sokolskog društva.

Na Stolu je bilo više različitih programa: priča o samoj planini Stoli njenoj zaštiti, o turističkim mogućnostima Stola, o lekovitom bilju, o orijentaciji na planinama, zatim uspon na sam vrh Stola pod nazivom "Od 7 do 77 godina" što pokazuje starosnu strukturu onih koji su uspešno stigli do vrha ali se zatim uspešno i spustili do Planinarskog doma, ručak u Planinarskom domu (čuveni vojnički pasulj), čišćenje otpada oko Planinarskog doma, šetnja do ponorišta, sakupljanje lekovitog bilja, turizmološki snimak Planinarskog doma i turističkih potencijala Stola.

Učesnici iz osnovnih i srednjih škola (Ekonomsko-trgovinske - turistički tehničari) pripremiće odgovarajuće prezentacije za svoje sekcije i ostale učesnike.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 16 Oct 2007 :  22:27:18  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Nažalost, iako su vođeni neki razgovori sa Tehničkom školom Bor i Ekonomsko-trgovinskom školom, koje su ranije bile aktivni učesnici obeležavanja Svetskog dana hrane, ove godine Društvo mladih istraživača i Otsek za zaštitu životne sredine Bor nisu smogli snage da organizuju prezentaciju i program povodom ovog značajnog ekološkog datuma. Nije se javilo ni Društvo za zaštitu potrošača iz Bora koje je ranijih godina imalo šta da prezentuje, a verujemo i ove godine.

Ali zato možemo da budemo zadovoljni što je RTV Bor posebnim prilozima u informativnim emisijama potsetilo na ovaj datum, bez obzira što nije bilo nekog posebno organizovanog događaja, prezentacije i sl. u Boru.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 11 Nov 2007 :  13:07:46  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
PROGRAM
OBELEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA PLANINA 2007.Više godina zaredom u opštini Bor se realizuje program “Ekološki dani Bora” kao konkretni vid realizacije Lokalnog ekološkog plana opštine u delu podizanja ekološke svesti. Ovaj program sada sadrži dvadesetak značajnih ekoloških datuma povodom kojih se organizuju prezentacije, promocije, izložbe, volonterske akcije čišćenja i uređenja pojedinih lokacija, izleti i drugo. U zavisnosti od sredstava i napora organizatora programi obeležavanja konkretnih ekoloških datuma su bogatiji, privlače više učesnika i imaju snažniji medijski odjek. O dosadašnjim aktivnostima na realizaciji programa “Ekoloških dana Bora “ možete videti više na http://www.forum.mibor.rs/grupa.asp?FORUM_ID=30 .

Organizatori ovih programa su Društvo mladih istraživača Bor uz pomoć Otseka za životnu sredinu SO Bor u saradnji sa brojnim ekološkim NVO, školama, preduzećima, kulturnim ustanovama i dr.

Poslednji značajan ekološki datum koji se obeležava u okviru programa “Ekološki dani Bora” je Međunarodni dan planina 13. decembar. Organizatori obeležavanja ovog datuma su Društvo mladih istraživača Bor i Planinarsko-smučarsko društvo “Crni Vrh”, uz saradnju i pomoć Otseka za zaštitu životne sredine. Program obeležavanja odvijao sa prethodnih godina u Planinarskom domu na Stolu i u Narodnoj biblioteci u Boru.

Za ovu godinu planiramo takođe obeležavanje ovog značajnog ekološkog datuma povezano sa zaštitom planina, održivim turističkim korišćenjem planina i volonterskim aktivnostima na njihovom uređivanju i čišćenju.

Program obeležavanja obuhvatio bi prezentaciju o Međunarodnom danu planina, prezentaciju biodiverziteta planine Stol, elaborata o zaštiti Stola, mogućnosti turističke valorizacije Stola i planina u borskom okruženju, program volonterskih aktivnosti na uređenju i čišćenju Stola i planina u okruženju, a posebno svodnu ocenu dosadašnje realizacije programa “Ekološki dani Bora” i programske osnove za narednu godinu.

Program bi bio realizovan putem prezentacije u Narodnoj biblioteci Bor 13. decembra 2007. i kroz seriju prezentacija i radionica u Planinarskom domu na Stolu 14.-16.12.2007.

Organizatori bi bili: Društvo mladih istraživača Bor, Planinarsko-smučarsko društvo “Crni Vrh” Bor, Turistička organizacija Bor, Otsek za zaštitu životne sredine SO Bor uz učešće predstavnika drugih ekoloških NVO, škola, medija i dr.

Rezultat realizacije kompletnog programa bila bi povećana svest učesnika i građana o značaju zaštite planina u okruženju Bora i mogućnostima njihovog održivog turističkog korišćenja, obnova inicijative o zaštiti Stola i okolnih planina, zatim program volonterskih aktivnosti na čišćenju i uređenju planina (MORIEK 2008. i drugi programi) i program “Ekološki dani Bora 2008.”

Vrh strane
Strana: od 2 Prethodna tema Tema Sledeća tema  
Sledeca strana
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.17 sek. Timočka krajina na Internetu